Noc Biologów z leśnikami

Nadleśnictwo Olsztynek po raz pierwszy było partnerem piątej edycji „Nocy Biologów”. Leśnicy postawili na edukację sensoryczną - przygotowano warsztaty, eksperymenty i pokazy pod hasłem „Las zmysłów”.
28.07.2017 | Justyna Haładaj, Nadleśnictwo Olsztynek

Nadleśnictwo Olsztynek po raz pierwszy było partnerem piątej edycji „Nocy Biologów”. Leśnicy postawili na edukację sensoryczną - przygotowano warsztaty, eksperymenty i pokazy pod hasłem „Las zmysłów”.

Na to wyjątkowe spotkanie zaproszono chętnych 15 stycznia na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pod szyldem „Las zmysłów” leśnicy prezentowali leśną bioróżnorodność i złożoność ekosystemów leśnych. Drewniane budki kryły w sobie różne elementy ekosystemu - od grzybów poprzez nasiona, jak również elementy nawiązujące do świata zwierząt.

„Noc Biologów” to ogólnopolska akcja promująca wiedzę biologiczną w popularno-naukowej formie, nawiązującą do edukacji poza formalnej. Jednym z niezmiennych celów Nocy jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w życiu ludzi, a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym.

Na stoisku leśników z Nadleśnictwa Olsztynek można było dać upust talentom artystycznym, wykonując leśne kolaże. Nie zabrakło również eksperymentów i warsztatów.
Wszyscy zainteresowani mieli szansę wylosować jedną z publikacji wydawanych przez Lasy Państwowe. Wszyscy goście wychodzili również z medalem – oczywiście drewnianym i własnoręcznie wykonanym.

Ważnym wydarzaniem była wieczorna debata na temat roli edukacji pozaformalnej w kształceniu. - Lasy Państwowe już od 20 lat angażują się w działania edukacyjne z zakresu przyrody. Pragniemy, byśmy uczyli się przyrody, lasu bezpośrednio od niej, czyli uczymy o lesie w lesie– powiedziała Anna Pikus, naczelnik Wydziału Edukacji i Turystyki z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Podczas debaty leśnicy zwracali uwagę na rolę LP w kształtowaniu postaw odpowiedzialności za racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych
i odpowiedzialności za przyrodę. Uczestnicy panelu przyznali, że lasy są doskonałym miejscem i narzędziem do realizacji bardzo różnych projektów edukacyjnych, a potencjał edukacji pozaformalnej jest ogromny.