NIK o bezpieczeństwie pożarowym lasów

Jednostki Lasów Państwowych skutecznie zabezpieczają lasy przed pożarami - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.
05.09.2019 | Lasy Państwowe

Jednostki Lasów Państwowych skutecznie zabezpieczają lasy przed pożarami - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Ponad 80 proc. polskich lasów jest szczególnie zagrożonych pożarem. Wynika to z przeważającego udziału gatunków drzew iglastych oraz drzewostanów młodszych klas wieku (do 60 lat). Zmiany klimatyczne, wysokie temperatury powietrza i długotrwałe okresy suszy potęgują to niebezpieczeństwo.

W latach 2016-2018 tylko 1/3 pożarów wystąpiła w lasach państwowych (stanowiących 77 proc. ogółu powierzchni lasów w Polsce). Pozostałe tego rodzaju zdarzenia odnotowano na terenach lasów prywatnych, które, według Najwyższej Izby Kontroli, posiadają niewystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Nieprawidłowości wykazano także przy torowiskach, za które odpowiadają zarządcy linii kolejowych. Dotyczyły one braku właściwego utrzymania pasów przeciwpożarowych.

Lasy państwowe są objęte skutecznym monitoringiem wykorzystującym wieże obserwacyjne, patrole naziemne i lotnicze. Sieć pasów przeciwpożarowych i dróg pożarowych w lasach, zbiorniki przeciwpożarowe i własna flota lekkich samochodów gaśniczych sprawiają, że w lasach zarządzanych przez LP większość pożarów udaje się stłumić w zarodku.

Przykłady dobrego i złego stanu technicznego dojazdów pożarowych, źr. materiały kontrolne NIK

W latach 2007-2016 w Polsce wybuchało rocznie w lasach średnio 7634 pożarów. Pod tym względem plasujemy się na czwartym miejscu w Europie (po Hiszpanii, Portugalii i Rosji). Mimo dużej liczby pożarów, średnia powierzchnia pożaru w Lasach Państwowych jest niska i wynosi 0,2 ha.

Dzięki sprawnemu systemowi ochrony przeciwpożarowej, stworzonemu przez Lasy Państwowe, średnia powierzchnia pożaru w Lasach Państwowych jest niska – w 2017 r. wyniosła 0,2 ha.

Ponadto, jak podkreślił NIK, także odpowiedni dobór składu gatunkowego drzewostanu i ograniczanie występowania jednowiekowych monokultur sosnowych sprzyjają bezpieczeństwu pożarowemu.

Główną przyczyną powstawania pożarów w lasach jest niestety… człowiek. W suchym i wyjątkowo ciepłym 2018 r., podpalenie było przyczyną ponad 3500 pożarów, a nieostrożność osób dorosłych – ponad 2500 pożarów. To zatrważające statystyki, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym samym czasie wyładowania atmosferyczne odpowiadały za zaledwie 70 pożarów. Lasy Państwowe co roku przeznaczają ok. 100 mln zł na ochronę przeciwpożarową.

Pełny raport: https://bit.ly/2Zf3TZm