Niezwykłe odkrycie przyrodnicze w Strzałowie

Działania Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody znowu przynoszą efekty. Uznany za wymarły na terenie Polski groszek różnolistny Lathyrus heterophyllus został odnaleziony na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.
28.07.2017 | Andrzej Ryś, stanowisko ds. ochrony przyrody i ekosystemów leśnych Nadleśnictwo Strzałowo

Działania Lasów Państwowych na rzecz ochrony przyrody znowu przynoszą efekty. Uznany za wymarły na terenie Polski groszek różnolistny Lathyrus heterophyllus został odnaleziony na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.

Odnaleziono 420 kwitnących pędów na 10 stanowiskach. Jedno z nich znajduje się w rezerwacie, a pozostałe na terenie lasów gospodarczych. Warto przy tym podkreślić, że osiem stanowisk zlokalizowanych było na obszarze odtwarzanej i projektowanej do odtworzenia świetlistej dąbrowy. Znamienny jest również fakt, że najwięcej kwitnących pędów odnaleziono na powierzchni, na której przez dwa lata prowadzony był wypas runa leśnego konikami polskimi.

Czytaj więcej na stronie RDLP w Olsztynie

Odkrycia groszka różnolistnego dokonano w czerwcu tego roku, przy czym warto dodać, że stanowisko zlokalizowane w miejscu wypasu było już znane od roku 2013. Jednak wtedy po pobieżnych oględzinach uznano, że jest to stosunkowo pospolity groszek leśny Lathyrus silvestris. Dopiero w roku 2015 po dokładnym wzięciu „podejrzanego” pod lupę okazało się, że jest to jednak groszek różnolistny L. heterophullus.

O prawidłowym oznaczeniu opisywanego groszka zaważyły liczba listków w liściu, szerokość przylistków, liczba nerwów wychodzących z nasady listka.

Te kluczowe cechy potwierdzone zostały przez doświadczonych botaników dr. Pawła Pawlikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Zygmunta Dajdoka z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr. Włodzimierza Pisarka.

W ten oto sposób po trwających ponad dwa miesiace konsultacjach można zakomunikować, że uznany za wymarły w Polsce groszek różnolistny został na terenie Nadleśnictwa Strzałowo wskrzeszony.

Według danych zawartych w "Atlasie rozmieszczenia roślin naczyniowych Polski" (Adam i Maria Zającowie, 2001) informacje o ostatnich egzemplarzach groszka różnolistnego dotyczą okazu zielnikowego zdeponowanego w zbiorach Uniwersytetu Wrocławskiego - dane te pochodzą z 1958 roku.