Nagroda UNESCO dla Lasów Państwowych

24 listopada dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak odebrał nagrodę UNESCO dla Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Ceremonia odbyła się w Rio de Janeiro podczas inauguracji Światowego Forum Nauki.
28.11.2013 | Tekst: Eugeniusz Pudlis, CILP, zdjęcie - arch. UNESCO

24 listopada dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak odebrał nagrodę UNESCO dla Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Ceremonia odbyła się w Rio de Janeiro podczas inauguracji Światowego Forum Nauki.

Nagrodę wręczyła dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa. W przemówieniu wskazała na zasługi Lasów Państwowych w prowadzeniu i promocji zrównoważonej gospodarki leśnej, wielość form przyrody utworzonych w zarządzanych przez nie lasach oraz prowadzoną przez nie na szeroką skalę edukację ekologiczną. Zwróciła również uwagę na wyjątkowy status Lasów Państwowych, uwzględniające dużą rolę i odpowiedzialność państwa w sferze ochrony środowiska, co pozwala im skutecznie realizować ważne dla środowiska i społeczeństwa przedsięwzięcia.

 

Dyrektor generalny Adam Wasiak podziękował w imieniu pracowników LP za to zaszczytne wyróżnienie fundatorowi nagrody – sułtanowi Omanu, członkom jury i delegatom UNESCO oraz polskiemu Ministerstwu Środowiska, które zgłosiło kandydaturę LP do nagrody. Przybliżył też gościom strukturę, zasady działania i osiągnięcia Lasów Państwowych na przestrzeni 90 lat ich istnienia. - Mam nadzieję, że nasze doświadczenia w zarządzaniu lasami będą inspiracją dla innych instytucji i osób zaangażowanych w ochronę środowiska i poszukiwanie właściwej równowagi między potrzebami natury i człowieka. Polskie rozwiązania, łączące w sobie to, co najlepsze w sferach publicznej oraz rynkowej, mogą być tu wskazówką – mówił Adam Wasiak.

Wraz z Lasami Państwowymi nagrodą UNESCO uhonorowano również organizację pozarządową Endangered Wildlife Trust z Południowej Afryki.

- Jest to szczególnie prestiżowe wyróżnienie, które nie tylko podkreśla dorobek Lasów Państwowych na arenie międzynarodowej, ale utwierdza nas w słuszności przemian, jakie nastąpiły w polskim leśnictwie po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. - ocenił wiceminister środowiska Janusz Zaleski, główny inicjator zgłoszenia kandydatury LP do nagrody.

***

Nagroda UNESCO przyznawana jest co dwa lata, począwszy od 1991 r. Ufundował ją sułtan Omanu Kabus ibn Said Al Said, od wielu lat zaangażowany w ochronę środowiska i międzynarodową współpracę w tym zakresie. Był uczestnikiem Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r., gdzie odegrał jedną z kluczowych ról w wypracowaniu i przyjęciu przełomowych dokumentów, takich jak ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej lub deklarację w sprawie kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów.

Nagroda jest pierwszym arabskim wyróżnieniem w dziedzinie ekologii na szczeblu międzynarodowym. Mogą ją otrzymać zarówno instytucje publiczne lub prywatne, jak i osoby fizyczne. Z Polski jako pierwsze otrzymały ją właśnie Lasy Państwowe.