Nadleśnictwo Resko z nowym rezerwatem

Kilka dni temu szczecińska dyrekcja Lasów Państwowych wzbogaciła się o kolejny rezerwat przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Resko powołano „Wiązy Reskie”, to już trzeci rezerwat w tamtejszym nadleśnictwie.
28.07.2017 | Ewa Simonowicz-Woźniewicz, Nadleśnictwo Resko

Kilka dni temu szczecińska dyrekcja Lasów Państwowych wzbogaciła się o kolejny rezerwat przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Resko powołano „Wiązy Reskie”, to już trzeci rezerwat w tamtejszym nadleśnictwie.

Celem ochrony w rezerwacie jest utrzymanie naturalnych procesów zachodzących w wyróżniających się pod względem fitocenotycznym i florystycznym lasach łęgowych, i olsowych, w tym łęgów wiązowo-jesionowo-dębowych. Występują tam liczne stare, bo 100-160-letnie wiązy szypułkowe, które są biotopem wymierającego na Pomorzu storczyka podkolana zielonawego (Platanthera chlorantha).

Podczas badań prowadzonych w latach 2006-2007 w ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej w LP, w Nadleśnictwie Resko zidentyfikowano kilka miejsc, które ze względu na walory przyrodnicze oraz zachowanie w stanie mało zmienionym, spełniają warunki wymagane dla uznania za rezerwaty przyrody. Jednym z nich są wilgotne lasy położone pomiędzy Reskiem i Płotami.

Nowo powstały rezerwat obejmie swoimi granicami obszar ponad 34 ha. Pozostałe dwa istniejące na terenie Nadleśnictwa Resko rezerwaty przyrody to: „Mszar koło starej Dobrzycy” powołany w 1976 r. o powierzchni 11,17 ha oraz  „Rzeka Rekowa” ustanowiony w 2010 r., zajmujący powierzchnię 48,70 ha. Na terenie całej dyrekcji LP w Szczecinie jest ustanowionych 92 rezerwaty, o łącznej powierzchni 6 094 ha.