Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Roszkach

Imię "Leśników Polskich" otrzymała Szkoła Podstawowa w Roszkach. To pierwsza taka placówka na terenie RDLP w Poznaniu.
06.06.2023 | Sławomir Trawiński, Nadleśnictwo Krotoszyn

Imię "Leśników Polskich" otrzymała Szkoła Podstawowa w Roszkach. To pierwsza taka placówka na terenie RDLP w Poznaniu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Roszkach, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. W czasie homilii podkreślano wagę edukacji młodego pokolenia, w odniesieniu do nowo nadanego imienia. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli na teren szkoły. Na placu zebrało się grono pedagogiczne, uczniowie, a także liczni zaproszeni goście. Powitano przybyłych parlamentarzystów, osoby reprezentujące lokalne władze samorządowe, przedstawicieli miejscowej społeczności i organizacji działających w Roszkach, a szczególnie gorąco leśników, w tym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dr. inż. Andrzeja Koniecznego, nadleśniczego Nadleśnictwa Krotoszyn Wiesława Bulińskiego oraz delegację załogi Nadleśnictwa Krotoszyn.

Podniosłym momentem spotkania było nadanie placówce imienia „Leśników Polskich”, przekazanie sztandaru oraz uroczyste ślubowanie uczniów szkoły.

Podczas przemówienia pani dyrektor SP w Roszkach dr Aleksandra Wachowiak przedstawiła najważniejsze dokonania z ponad 160-letniej historii szkoły oraz genezę wyboru imienia patrona. Podkreśliła również, że lasy - niezwykle ważne dla lokalnej społeczności - nie funkcjonowałby w obecnym kształcie, gdyby nie starania leśników – często niewidocznych opiekunów, dbających o jego trwałość.  Pani dyrektor złożyła również podziękowania na ręce leśników za wszystko, co robią, aby zachować dla następnych pokoleń w niezmienionej formie przyrodę, co jest niezmiernie ważne w dobie pogłębiających się zmian klimatycznych. W dalszej kolejności uczniowie szkoły zaprezentowali ciekawy program artystyczny przybliżający obecnym podanie o nazwie wsi Roszki.
W oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów na temat obecnego dorobku szkoły, gratulacje odnoszące się do dotychczasowych sukcesów oraz życzenia dalszej pomyślności w działalności edukacyjnej. Dyrektor Andrzej Konieczny, który objął honorowym patronatem całą uroczystość, podkreślił niełatwą rolę leśników dbających o polskie lasy w czasie długiej, burzliwej historii naszego kraju oraz ofiary – czasami najwyższe — jakie z tego tytułu musieli ponieść.

- Lesistość Polski po roku 1945 roku wynosiła ok. 20%, obecnie to już ok. 30%. To polscy leśnicy zwiększyli o 50% lesistość Polski wg stanu po zakończeniu II Wojny Światowej. To jest bardzo ważne. Dzisiaj mówimy o ochronie przyrody, ochronie klimatu, ale zapominamy, że leśnictwo i gospodarka leśna, wszystkie te rzeczy w sobie skupiała i skupia. To jest wielki dorobek polskich Lasów Państwowych, które w przyszłym roku będą obchodziły 100-lecie istnienia - dodał Andrzej Konieczny.  

Część oficjalna została zakończona sygnałami myśliwskimi granymi przez pracowników Nadleśnictwa Krotoszyn. Kolejnym ciekawym doświadczeniem tego dnia było zwiedzanie szkoły, gdzie można było podziwiać prace artystyczne uczniów, pięknie wyposażone klasy oraz poznać dorobek szkoły, przeglądając zapisy w kronikach i gabloty z pucharami. Całość zakończył „leśny poczęstunek” w Sali Wiejskiej w Roszkach.
Jako poznańscy leśnicy – przedstawiciele całej rzeszy leśników polskich – czujemy się dumni z faktu, że lokalna społeczność dostrzegła wagę oraz wartość naszej pracy i uhonorowała nas w tak niezwykły sposób. Będziemy nadal starali się jak najlepiej wywiązywać z powierzonego nam zadania, jakim jest dbałość o polskie lasy.