Monitoring gniazd rybołowów Nadleśnictwie Strzałowo

Kilka dni temu na terenie olsztyńskiego Nadleśnictwa Strzałowo przy dwóch gniazdach rybołowa zamontowano fotopułapki umożliwiające ich monitorowanie. Zamontowano je przylotem ptaków i zasiedleniem gniazd. Monitoring posłuży określeniu aktywności rybołowów oraz umożliwi obserwację lęgu nowego pokolenia.
12.04.2021 | Michał Szok, Nadleśnictwo Strzałowo

Kilka dni temu na terenie olsztyńskiego Nadleśnictwa Strzałowo przy dwóch gniazdach rybołowa zamontowano fotopułapki umożliwiające ich monitorowanie. Zamontowano je przylotem ptaków i zasiedleniem gniazd. Monitoring posłuży określeniu aktywności rybołowów oraz umożliwi obserwację lęgu nowego pokolenia.

Więcej o projekcie ochrony rybołowów

Rybołów (Pandion haliaetus) jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest nielicznym gatunkiem i jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce.

Leśnicy z satysfakcją stwierdzili, że rybołowy przyleciały na wytypowane gniazda.  Na obu gniazdach ptaki pojawiły się sześć dni później po zamontowaniu fotopułapek. Początkowo pojedyncze osobniki, jednak minęły kolejne trzy dni w obu gniazdach pojawiły się kolejne ptaki. Leśnicy z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji.

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Komitetem Ochrony Orłów przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych będą monitorowali pobyt rybołowów, ich rozwój, a po oczekiwanym sukcesie lęgowym zaobrączkować młode oraz dokonać ich pomiarów. W przyszłości pozwolić to na określenie idealnych warunków do rozmnażania się tego gatunku.