Młode cietrzewie na poligonie Muszaki

Po raz kolejny populacja cietrzewi w Nadleśnictwie Jedwabno (RDLP w Olsztynie) wzbogaciła się o młode ptaki.
28.07.2017 | Jacek Świgoń, Nadleśnictwo Jedwabno

Po raz kolejny populacja cietrzewi w Nadleśnictwie Jedwabno (RDLP w Olsztynie) wzbogaciła się o młode ptaki.

Cietrzewie przyszły na świat w ośrodku prowadzonym przez dr. Andrzeja Krzywińskiego. Od kilku dni osiem ptaków przystosowuje się do dorosłego życia w ostoi na terenie dawnego poligonu Muszaki. Dlatego przebywają w specjalnych wolierach adaptacyjnych, które są prowadzone metodą „born to be free”. Co to oznacza? Przez kilka najbliższych tygodni młode będą przebywały w wolierach wraz z matkami. Po tym czasie  powinny być gotowe do samodzielnego życia na wolności. Przez cały okres usamodzielniania młode ptaki będą dokarmiane, ale będą też korzystały z naturalnej karmy.  Dzięki możliwości poruszania się poza wolierą i odnajdywania naturalnej karmy w przyszłości ptaki będą lepiej przystosowane do życia w naturze.

Nie po raz pierwszy cietrzewie są wypuszczane do ostoi w Muszakach. W ciągu ubiegłych lat leśnicy wypuścili na teren dawnego poligonu 42 osobniki. Działania te są prowadzone w ramach „Strategii ochrony cietrzewia w Nadleśnictwie Jedwabno w latach 2012 – 2015”.

W ramach programu są podejmowane czynności, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ptakom np. jest prowadzony całodobowy nadzór wolier, monitoring, a młode cietrzewie zanim trafią na wolność zostają wyposażone w nadajniki GPS, co umożliwia określenie ich położenia. Leśnicy prowadzą również odstrzał drapieżników (lisów, jenotów) oraz odłów jastrzębi.

W ubiegłych latach odłowiono dziesięć jastrzębi, a od początku września leśnicy chcą odłowić kolejne dziesięć sztuk. Następnie jastrzębie są przetransportowywane na odległość minimum 80 km od miejsca odłowienia, najczęściej w kierunku zgodnym z kierunkiem migracji. Oznacza to, że odłowione ptaki z Nadleśnictwa Jedwabno są wypuszczane w nadleśnictwach Lidzbark i Iława. 

Pod koniec tego roku mają być znane szczegółowe dane dotyczące liczby cietrzewi, które zostały przywrócone do życia w naturalnych warunkach.