Międzynarodowe rozmowy o mechanizacji leśnictwa

Już po raz 49. spotkali się, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej FORMEC, przedstawiciele nauki, praktycy oraz studenci leśnictwa z całego świata.
28.07.2017 | Aleksandra Piasecka

Już po raz 49. spotkali się, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej FORMEC, przedstawiciele nauki, praktycy oraz studenci leśnictwa z całego świata.

Coroczne spotkanie dotyczące mechanizacji leśnictwa to forum wymiany wiedzy oraz transferu innowacyjnych technologii w zakresie prowadzenia operacji leśnych na podstawach ekologicznych.

Sympozjum FORMEC ma długą tradycję, w Polsce zostało zorganizowane już po raz piąty. W tym roku odbyło się na początku września w Warszawie oraz na terenie Nadleśnictwa Jabłonna.

W kilkudniowym sympozjum wzięło udział ok. 130 osób z 25 krajów. Była to okazja do przedstawienia dorobku polskiego leśnictwa oraz jego promocji na arenie międzynarodowej.

Pierwszego dnia konferencji w imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych prezentację „Gospodarka leśna w Lasach Państwowych” wygłosił Damian Zieliński z DGLP. Przedstawił w niej, jaką rolę odgrywają Lasy Państwowe w polskim leśnictwie oraz scharakteryzował główne obszary działalności LP, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania lasu. Nie zabrakło też konkretnych liczb mówiących o ilości pozyskiwanego drewna, poziomu umaszynowienia prac leśnych, a także planowanego wsparcia dla parków narodowych.

Następnego dnia uczestnicy mieli okazję przenieść się w teren i odwiedzić szkółkę kontenerową w Skierdach (Nadleśnictwo Jabłonna). Podczas sesji terenowej zwiedzano szkółkę kontenerową oraz „Las kultury” projekt, którego celem jest uhonorowanie wybitnych przedstawicieli kultury poprzez zasadzenie drzew nazwanych ich imieniem.

Leśnicy z Nadleśnictwa Jabłonna omówili  możliwości produkcyjne szkółki, proces produkcji sadzonek mikoryzowanych, a także zasady hodowli poszczególnych gatunków na bazie grzyba włośnianki rosistej (Hebeloma crustuliniforme). Uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć się pracującym maszynom wykorzystywanym w procesie produkcji rodzimych gatunków drzew iglastych i liściastych.

Natomiast Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie przestawił zakres swojej działalności oraz bogate portfolio maszyn m.in. do produkcji szkółkarskiej, ochrony lasu czy pozyskania i zrywki drewna. Przedstawiciel firmy opowiedział o nowoczesnych, ekologicznych i bezpiecznych metodach pracy w lesie z wykorzystaniem swoich maszyn, pokazując wybrane modele, sprowadzone specjalnie na tę okazję.

Kolejnym punktem planu był wyjazd do pobliskiego lasu na pokaz terenowy. W trakcie sesji zostały omówione zabiegi i cięcia pielęgnacyjne na dwóch powierzchniach – zrębowej i trzebieżowej. W wyznaczonym miejscu były prowadzone także prace pokazowe z wykorzystaniem harwestera. Leśnicy przygotowali również stanowisko drewna „postrzelanego”, gdzie przybliżono historię działań wojennych na terenach leśnych, ich konsekwencjach dla gospodarki leśnej i wpływu na jakość drewna. Uczestnicy zobaczyli sposoby wykrywania tego typu uszkodzeń m.in. z zastosowaniem wykrywaczy metalu. Liczne pytania wskazywały na duże zainteresowanie uczestników prezentowanymi w terenie zagadnieniami.

Organizatorami tegorocznego spotkania była Katedra Użytkowania Lasu Wydziału Leśnego wraz Zakładem Mechanizacji Leśnictwa Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy z PGL Lasy Państwowe oraz International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).