Marokańczycy podpatrywali polskich leśników

Rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane w polskim leśnictwie były głównym tematem rozmów podczas wizyty przedstawicieli marokańskiego ministerstwa ds. leśnictwa.
28.07.2017 | Maria Nowicka-Szpakowicz, RDLP w Białymstoku

Rozwiązania organizacyjne i techniczne stosowane w polskim leśnictwie były głównym tematem rozmów podczas wizyty przedstawicieli marokańskiego ministerstwa ds. leśnictwa.

Delegaci Wysokiego Komisariatu ds. Wód, Leśnictwa oraz Walki z Pustynnieniem rozpoczęli wizytę od spotkania z Piotrem Otawskim, Głównym Konserwatorem Przyrody. Podczas tych rozmów nakreślono główne obszary potencjalnej współpracy: hodowla lasu i nasiennictwo, ochrona lasów przed pożarami i łowiectwo.

Lasy w Maroku zajmują ok. 11 proc. powierzchni kraju i niemal w całości są  własnością państwową. W administracji leśnej Maroka znajduje zatrudnienie ponad 5 tys. osób. Główne problemy, z jakimi zmaga się marokańskie leśnictwo, to okresowe susze i związane z nimi ryzyko pożarów, niestabilność geologiczna gruntów w północnych rejonach górskich oraz zanieczyszczenie wód.

Te właśnie zagadnienia były motywem przewodnim późniejszej wizyty w polskich lasach. Goście zwiedzili na początku szkółkę kontenerową w Skierdach (Nadleśnictwo Jabłonna, RDLP w Warszawie). Potem udali się do nadleśnictw Puszczy Białowieskiej: Browsk, Białowieża i Hajnówka (RDLP w Białymstoku), tam przez dwa kolejne dni poznawali stosowane w Polsce rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z wybranymi zagadnieniami.
W Nadleśnictwie Browsk zapoznali się z systemem ochrony przeciwpożarowej lasów opartym na sieci punktów obserwacyjnych, efektami działalności bobrów i ich wpływie na lasy, poznali też założenia projektu przywracania bartnictwa.

Delegacja marokańskich wysokich urzędników odwiedziła również Nadleśnictwo Białowieża, gdzie głównym zagadnieniem była edukacja leśna prowadzona przez nadleśnictwa. Leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka przedstawili natomiast zasady gospodarki łowieckiej i sposoby turystycznego zagospodarowania lasów. Nie mogło również zabraknąć wizyty w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego i muzeum BPN.