Mała retencja w leśnictwach Nadleśnictwa Grotniki

W ostatnim czasie na terenie łódzkiego Nadleśnictwa Grotniki wykonano obiekty małej retencji oraz przywrócono funkcje obszarom mokradłowym. Wszystkie prace przeprowadzono w ramach programu małej retencji i adaptacji lasów do zmian klimatu.
14.05.2021 | Marta Milecka, Patrycja Gorzkiewicz, Nadleśnictwo Grotniki

W ostatnim czasie na terenie łódzkiego Nadleśnictwa Grotniki wykonano obiekty małej retencji oraz przywrócono funkcje obszarom mokradłowym. Wszystkie prace przeprowadzono w ramach programu małej retencji i adaptacji lasów do zmian klimatu.

W lasach Nadleśnictwa Grotnik wykonane cztery obiekty małej retencji, w leśnictwach Gieczno, Szczawin, Głowno i Polesie utworzono obszary mokradłowe. Leśnicy przywrócili funkcje obszarom mokradłowym poprzez odmulenie około 5 tys. m2, przebudowę rowów oraz budowę przepustów, kaskad, zastawek wraz z progiem faszynowo-kamiennym.

Łącznie zostały wykonane 42 urządzenia melioracyjne. Poprzez wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, poszerzonych rowów, odbudowanych grobli czy powstałych urządzeń melioracyjnych będzie możliwość retencjonowania wody na tych obszarach.

Wprawdzie jeszcze teraz teren wygląda trochę jak plac budowy, ale, jak zapewniają leśnicy, już po kilku miesiącach przyroda „zawłaszczy” nowe zbiorniki.

Nadleśnictwo Grotniki bierze udział w programie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Są to różne sposoby na gromadzenie wody w lasach. Najważniejszym aspektem małej retencji jest lokalne zatrzymywanie jak najdłużej wody, by poprawić nawodnienie gruntu. Głównym celem projektu jest zabezpieczenie lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu.

 

logotypy.jpg