LP zawsze państwowe

„Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie” - taki zapis znajdzie się najprawdopodobniej w Konstytucji RP. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie zasadniczej, które mają m.in. zakazać prywatyzacji i komercjalizacji lasów należących do Skarbu Państwa.
28.06.2016 | Sergiusz Sachno

„Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie” - taki zapis znajdzie się najprawdopodobniej w Konstytucji RP. W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie zasadniczej, które mają m.in. zakazać prywatyzacji i komercjalizacji lasów należących do Skarbu Państwa.

Projekt autorstwa PSL, pod którym podpisali się także posłowie PO i SLD poparły wszystkie sejmowe kluby.

Przedstawiony w Sejmie projekt wprowadza do Konstytucji jeszcze dwa artykuły:

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

oraz

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.

Ustawę o zmianie Konstytucji RP Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie Senat przyjmuje ją bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Jeżeli ustawa zostanie przyjęta będzie to największa nowelizacja Konstytucji od momentu jej uchwalenia w 1997 roku.

- We władaniu Państwa znajduje się obecnie większość zasobów naturalnych o znaczeniu strategicznym dla gospodarczego rozwoju kraju. W obecnej formule własnościowej Lasy Państwowe mają powszechną akceptację społeczną. Sposób gospodarowania nimi jest pozytywnie oceniana przez społeczeństwo – mówił podczas debaty Józef Zych z PSL, reprezentujący wnioskodawców. - Zarządzanie tak cennym majątkiem wymaga dużej wiedzy i długofalowej strategii, ale też  zapewniania stabilnej podstawy funkcjonowania.  Zarządzanie lasami powinno być oddzielone od działalności politycznej, niezależne w sensie organizacyjnym, strategicznie spójne i zrównoważone z punktu widzenia użytkowania i ochrony oraz poddane nadzorowi społecznemu – uzasadniał projekt poseł. 

Robert Kropiwnicki z PO wyjaśnił, jaki zamysł mieli wnioskodawcy dodając w projekcie zapis „z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie” dotyczący przekształceń własnościowych. Chodzi tu o np. pozostawienie możliwości wymiany przez Lasy Państwowe kawałków gruntu z innymi właścicielami, by poprawić efektywność gospodarowania. - Taki zapis jest konieczny, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie mogą się w przyszłości zdarzyć – przekonywał.

Jan Szyszko z PiS zwrócił uwagę, że zmiany w konstytucji nie byłyby konieczne, gdyby nie nowelizacja ustawy o lasach z przełomu roku, która nałożyła na Lasy Państwowe – jak stwierdził  - wielomilionowy haracz. Jego zdaniem została ona odebrana przez społeczeństwo jako wstępne przygotowania do prywatyzacji Lasów Państwowych. W efekcie rozpoczęła się akcja zbierania podpisów ws. rozpisania referendum dotyczącego utrzymania dotychczasowego systemu funkcjonowania Lasów Państwowych. Do tej pory udało się zebrać 2,5 mln podpisów.

Cezary Olejniczak z SLD stwierdził, iż ma nadzieję, że jeszcze w tej kadencji uda się rozstrzygnąć o wpisaniu lasów do Konstytucji RP. - Aby LP nie były jakąkolwiek rozgrywką polityczną w żadnym stronnictwie i partii, przez szacunek dla pokoleń, które w tych lasach pracowały - dodał.

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich skierował projekt do dalszych prac w komisji ochrony środowiska i zasobów naturalnych.