Lasy Państwowe wspierają straż pożarną

Ponad 19 mln zł w ciągu ostatnich pięciu lat Lasy Państwowe przekazały Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca z ochotniczymi i zawodowymi strażami, jak zapewniają specjaliści, to inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość lasów.
17.09.2019

Ponad 19 mln zł w ciągu ostatnich pięciu lat Lasy Państwowe przekazały Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca z ochotniczymi i zawodowymi strażami, jak zapewniają specjaliści, to inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość lasów.

Lasy Państwowe wsparły straż pożarną m.in. przez dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego, łącznościowego, organizacje szkoleń oraz przekazywały środki pieniężne. Tylko w ubiegłym roku ochotnicy otrzymali ok. 3 mln 200 tys. zł, natomiast państwowej straży pożarnej LP przekazały ponad 514 tys. zł wsparcia.

W ciągu pięciu ostatnich lat daje łączną kwotę ponad 16 mln zł dla OSP i prawie 2,5 mln zł dla państwowej służby.

Warto wyjaśnić, że ochotnicze formacje straży, jako organizacje pozarządowe otrzymują większe wsparcie niż jednostki zawodowe. Jak wynika z informacji DGLP od pięciu lat ochotnicze jednostki otrzymują wsparcie w wysokości ponad 3 mln zł.

Dodatkowo Lasy Państwowe przyznają środki na finansowanie działań związanych z zapobieganiem powstawaniu szkód lub zabezpieczaniem terenów leśnych, na zakup podstawowych sprzętów i narzędzi, np. węży tłocznych, prądownic, pilarek, zbiorników wodnych, hydronetek, tłumic, motopomp, związanych z prowadzeniem akcji pożarniczych na terenach leśnych.

Tylko w ciągu dwóch pierwszy kwartałów tego roku 81 jednostek OSP otrzymało prawie 190 tys. zł wsparcia z funduszu prewencyjnego. W ubiegłym, 2018 roku z tej samej puli Lasy przekazały dla 107 jednostek OSP ponad 242 tys. zł. Od 2016 r. 267 ochotniczych straż zostało wspartych kwotą ok. 840 tys. zł.

- W miarę posiadanych możliwości Lasy udzielają wsparcia finansowego i rzeczowego strażakom. Również część sprzętu przeciwpożarowego bywa przekazywana w użytkowanie do OSP - mówi Jan Kaczmarowski specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej lasu z Dyrekcji Generalnej LP.

Mimo że wsparcie jednostek straży pożarnej nie jest ustawowym obowiązkiem Lasów Państwowych, to leśnicy mają świadomość, że bez dobrej współpracy oraz odpowiednio wyposażonej straży walka z pożarami lasów byłaby trudniejsza. - Bliska współpraca z ochotniczymi i zawodowymi strażami pożarnymi to inwestycja w bezpieczeństwo i trwałość lasów - zapewnia Jan Kaczmarowski.

Pełny raport NIK

Warto dodać, że Lasy Państwowe cały czas inwestują również w rozbudowę własnego systemu ochrony przeciwpożarowej. - Nasz system ochrony przeciwpożarowej pozwala na zapobieganie powstaniu pożarów (pasy przeciwpożarowe), ich szybkie wykrywanie (sieć obserwacyjna, patrole samochodowe i lotnicze), skrócenie czasu dotarcia na miejsce zdarzenia (dojazdy pożarowe) i pomoc w akcji gaśniczej (punkty czerpania wody czy samoloty i helikoptery) - wymienia Kaczmarowski.

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że jednostki Lasów Państwowych skutecznie zabezpieczają lasy przed pożarami.

Potwierdzają to dane Wydziału Ochrony Lasu DGLP. W lasach administrowanych przez LP (stanowiących 77 proc. ogółu powierzchni lasów w Polsce) w tym roku odnotowano 3062 pożary, natomiast łącznie wszystkie lasy, bez względu na rodzaj własności, płonęły aż 8950 razy.

Ponadto dzięki sprawnemu systemowi ochrony przeciwpożarowej, stworzonemu przez LP, średnia powierzchnia pożaru w lasach państwowych jest niska – w 2017 r. wyniosła 0,2 ha.