LP podpisały porozumienie z ARiMR

Lasy Państwowe nawiązały współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
28.06.2016 | ARiMR

Lasy Państwowe nawiązały współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Umowa o współpracy została podpisana 22 kwietnia przez Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego LP oraz  Daniela Obajtka, prezesa ARiMR. Porozumienie wynika ze wspólnych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dzięki zalesieniom wykonanym w poprzednich okresach programowania oraz „Inwestycjom w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" na lata 2015 - 2020 planowane jest, że całkowity obszar na którym posadzony zostanie las wyniesie 82 tys. ha. Kwota na posadzenie lasu przewidziana w PROW 2014 - 2020 oraz na realizację zobowiązań wynikających z zalesień wykonanych w poprzednich okresach programowania wynosi 301 mln euro.
Od 2004 r. do chwili obecnej w ramach programu zalesiono 78,1 tys. ha gruntów.

Zalesiania i poprawa żywotności lasów przyczynia się do utrzymania i wzmocnienia ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych. Ma również korzystny wpływ na gleby zagrożone erozją. Ponadto wpływa na zwiększeniu wychwycenia i odizolowanie od atmosfery dwutlenku węgla.