LP i PSE zadbają o bezpieczeństwo rybołowów

Lasy Państwowe wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. uruchamiają kolejny etap działań na rzecz ochrony rybołowa. Na początku 2019 r. zostanie zainstalowanych pięć specjalnych platform, na których ptaki będą mogły zbudować swoje gniazda. Rybołowy to jedne z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. Ze statystyk prowadzonych przez Komitet Ochrony Orłów wynika, że obecnie nasz kraj zamieszkuje zaledwie od 25 do 30 par tych zwierząt, a część z nich zasiedla tereny w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.
27.12.2018

Lasy Państwowe wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. uruchamiają kolejny etap działań na rzecz ochrony rybołowa. Na początku 2019 r. zostanie zainstalowanych pięć specjalnych platform, na których ptaki będą mogły zbudować swoje gniazda. Rybołowy to jedne z najrzadszych ptaków drapieżnych w Polsce. Ze statystyk prowadzonych przez Komitet Ochrony Orłów wynika, że obecnie nasz kraj zamieszkuje zaledwie od 25 do 30 par tych zwierząt, a część z nich zasiedla tereny w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.

Nowe platformy pod gniazda lęgowe zostaną umieszczone na terenie nadleśnictw Gryfino i Międzychód w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Wszystkie z nich będą zainstalowane wzdłuż krajowych i transgranicznych linii napowietrznych najwyższych napięć (400  kV i 220 kV): Krajnik-Vierraden, Krajnik-Plewiska oraz Krajnik-Glinki. Projekt będzie realizowany w  pierwszym kwartale przyszłego roku.

– Ochrona przyrody to integralna część działalności Lasów Państwowych, co widać w codziennej praktyce zrównoważonej gospodarki leśnej, ale też w dużych programach ochrony i restytucji wielu gatunków, jakie realizujemy - mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych. - W przypadku rybołowa potrzebujemy odważnych i szybkich działań, by stworzyć w Polsce warunki do ustabilizowania, a następnie wzrostu populacji tych niezwykłych ptaków szponiastych. Dlatego bardzo cieszymy się, że wspierają nas PSE. Montowanie platform dla rybołowów na słupach energetycznych to dobra i sprawdzona praktyka, uzupełniająca montowanie platform na odpowiednich drzewach. Liczymy, że te bezpieczne i wygodne miejsca przyciągną ptaki, zostaną zasiedlone i odbędą się w nich skuteczne lęgi.


– Zrównoważony rozwój i dbałość o otoczenie, tam gdzie posadowiona jest infrastruktura przesyłowa zarządzana przez PSE, są jednymi z naszych priorytetów. Jako strategiczna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju Spółka, jesteśmy dumni z faktu, że możemy również – wspólnie z  Lasami Państwowymi - zaangażować się w nowatorski program na rzecz ochrony tak rzadkiego gatunku, jakim jest rybołów. Montaż platform na słupach wysokiego napięcia to innowacyjne i  skuteczne rozwiązanie, stosowane coraz częściej i w innych krajach, m.in. w Niemczech, gdzie ok.  jednej trzeciej tamtejszej populacji rybołowa gniazduje na słupach wysokiego napięcia
– podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. - Nasze instalacje będą realizowane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa – dodaje prezes.LP i PSE rybołowy.png

 

Budowa platform pod gniazda lęgowe dla rybołowów jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 r. Na terenie Nadleśnictwa Lipka na słupie linii najwyższych napięć PSE umieściły podstawę, na której zamieszkujące okolicę rybołowy mogły zbudować gniazdo. W pobliżu znajduje się kamera, za pośrednictwem której wiosną i latem można śledzić w internecie życie tych niezwykłych ptaków.