Leśny fundusz wsparcia dla parków narodowych

Ponad 25 mln zł Lasy Państwowe przeznaczyły w tym roku na wsparcie parków narodowych. Tylko Kampinoski Park Narodowy podpisał z Lasami umowy o łącznej wartości 5,4 mln zł. O szczegółach współpracy i wysokości dotacji dla parków można przeczytać w aktualnym numerze „Ech Leśnych”.
28.06.2016 | Krzysztof Fronczak, „Echa Leśne”

Ponad 25 mln zł Lasy Państwowe przeznaczyły w tym roku na wsparcie parków narodowych. Tylko Kampinoski Park Narodowy podpisał z Lasami umowy o łącznej wartości 5,4 mln zł. O szczegółach współpracy i wysokości dotacji dla parków można przeczytać w aktualnym numerze „Ech Leśnych”.

Status parków narodowych w istotny sposób zmienił się w 2012 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Z wcześniejszych państwowych jednostek budżetowych przekształcono je w osoby prawne, co miało związek z wprowadzeniem nowych przepisów o finansach publicznych. Została w ten sposób otwarta droga do finansowania ochrony przyrody w parkach narodowych ze zróżnicowanych źródeł, a to miało osłabić presję na zwiększanie dotacji do nich z budżetu państwa. Lista możliwych źródeł zasilania parków narodowych może już zawierać nie tylko dotacje budżetowe, środki narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, fundusze unijne, ale również wpływy z biletów wstępu do parków, działalności gospodarczej związanej z ochroną przyrody, mogą to być nawet darowizny. Niepoślednia rola, co łatwo udowodnić, przypada w urzeczywistnianiu tej koncepcji Lasom Państwowym – pisze Krzysztof Fronczak w tekście pt. „Nie ten adres”.

(…) W tym roku parki narodowe otrzymają z funduszu leśnego na swoje potrzeby - oczywiście, odpowiednio uzasadnione i udokumentowane - ponad 25 mln zł. Czy to dużo? W ustawie budżetowej państwa na 2012 r. zapisano dla parków narodowych niecałe 83,5 mln zł (z czego 74,8 mln zł stanowiły dotacje i subwencje), w 2013 r. – niespełna 78,8 mln zł (74,8 mln zł dotacji i subwencji), zaś w ubiegłym roku – 75,9 mln zł (dotacji i subwencji - 73,9 mln zł). W planie na rok bieżący znalazło się 83 mln zł. (81,6 mln zł w postaci dotacji i subwencji). Lasy Państwowe przeznaczają na wsparcie parków narodowych trzecią część tego, co udaje się wysupłać z budżetowej kasy.

Dla wielu parków to bardzo istotny zastrzyk finansowy. Największy beneficjent w ubiegłym roku - Kampinoski Park Narodowy – podpisał z Lasami Państwowymi umowy o łącznej wartości realizowanych zadań 5,4 mln zł, drugi w kolejności – Babiogórski Park Narodowy – umowy opiewające na 2,8 mln zł, trzeci – Park Narodowy Gór Stołowych – bez mała 2 mln zł, Karkonoski Park Narodowy – 1,6 mln zł. Nie zabrakło na tej liście Białowieskiego Parku Narodowego, któremu przyznano 1,5 mln zł, a kilka innych uzyskało dofinansowanie rzędu 1,2-1,5 mln zł. Na drugim biegunie znaleźć można np. Narwiański Park Narodowy, który nie skorzystał ze środków funduszu leśnego. Powód jest prozaiczny – nie z drzewostanów on słynie, trudno więc było aplikować o wsparcie z takiego źródła.

(…) Na co idą te „leśne” pieniądze? Wśród projektów finansowanych w bieżącym roku z tego źródła w Kampinoskim Parku Narodowym znalazła się m.in. ochrona ekosystemów leśnych – poprawki i uzupełnienia w uprawach leśnych, pielęgnacja upraw, palikowanie sadzonek, odbudowa i remonty ogrodzeń chroniących nasadzenia przed zwierzyną, eliminacja obcych gatunków roślin, zakup i wywieszenie skrzynek dla nietoperzy, oznakowanie zimowisk tych latających ssaków itp.

Ale są też zadania służące ochronie przeciwpożarowej, a wśród nich odnowienie pasów przeciwpożarowych, konserwacja punktów czerpania wody, konserwacja sprzętu gaśniczego, utrzymanie systemu łączności, a nawet zakup akumulatorów do radiotelefonów i stacji bazowych. Są też inwestycje służące rekreacji i turystyce – budowa i remonty kładek, naprawa i porządkowanie szlaków.

Cały tekst w „Echach Leśnych”

Inny przykład z tego roku. Na mocy umowy z LP, Park Narodowy „Bory Tucholskie” uzyskał z funduszu leśnego pieniądze na naukowe badania grzybów makroskopowych w borach chrobotkowych, jak również na drugi etap badań, mających na celu rozpoznanie różnorodności gatunkowej małych ssaków żyjących na terenie parku. Z kolei w ramach przedsięwzięcia „Ochrona ekosystemów leśnych i zagospodarowanie turystyczne” przystąpiono tu do eliminacji gatunku obcego – czeremchy amerykańskiej. Pieniądze LP przeznacza się na porządkowanie ścieżki botanicznej, zakup feromonów do odławiania brudnicy mniszki oraz na jesienne poszukiwanie owadów, zagrażających drzewostanom. W programie znalazło się też wykonanie kilkudziesięciu tablic informujących o zagrożeniu pożarem, zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego i modernizacja środków łączności.

Rzecz jasna, tego rodzaju pomoc nie rozwiąże wszystkich finansowych problemów parków narodowych. Ale też Lasy Państwowe nie pozostają obojętne, gdy sąsiedzi są w potrzebie.