Leśnicy solidarni z Ukrainą

Pracownicy z RDLP w Lublinie nie pozostają obojętni na sytuację powstałą w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Tamtejsi leśnicy zjednoczyli swoje wysiłki, aby wspierać osoby przybywające do Polski udzielając im niezbędnej pomocy.
03.03.2022 | Paweł Kurzyna, Zespół ds. Komunikacji Społecznej, RDLP w Lublinie

Pracownicy z RDLP w Lublinie nie pozostają obojętni na sytuację powstałą w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Tamtejsi leśnicy zjednoczyli swoje wysiłki, aby wspierać osoby przybywające do Polski udzielając im niezbędnej pomocy.

Wraz z postępującą eskalacją konfliktu systematycznie wzrasta liczba uchodźców wojennych zmierzających w kierunku naszej granicy. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią matki z dziećmi oraz osoby starsze przedostające się do naszej ojczyzny w obawie o swoje życie.

W obecnej sytuacji nie mogliśmy postąpić inaczej, zaangażowaliśmy się w niesienie pomocy uciekającym przed wojną, którzy szukają bezpiecznego schronienia. Wszystkie inicjatywy w tym zakresie zrodziły się wśród braci leśnej z potrzeby serca – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.

Pracownicy przygranicznych nadleśnictw utworzyli punkty pomocy zlokalizowane nieopodal przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie i Zosinie. W zależności od możliwości technicznych,
w pobliżu miejsc przekroczenia granicy zostały ustawione zielone namioty, w których leśnicy, oferują wsparcie uchodźcom, m.in. ciepłe posiłki i napoje, środki pierwszej potrzeby, zapewniając jednocześnie możliwość ogrzania się i odpoczynku. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających „leśne” punkty przez całą dobę czuwają strażnicy leśni pomagając m.in. w porozumiewaniu się z uchodźcami.

Ponadto to w odpowiedzi na akcję #PomagamUkrainie nasze nadleśnictwa są w stałym kontakcie z samorządami, organizacjami charytatywnymi i punktami recepcyjnymi w celu intensyfikacji i właściwej koordynacji pomocy humanitarnej. Stąd zaangażowanie lubelskich leśników w zainicjowane zbiórki wody, żywności, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, odzieży oraz innych potrzebnych materiałów i produktów. Lasy Państwowe wyraziły także pełną gotowość w zakresie udostępnienia uchodźcom wojennym swojej bazy noclegowej. Wielu pracowników jednostek LP wraz ze swoimi rodzinami angażuje się również w niesienie pomocy w ramach wolontariatu.

Mamy nadziej, że działania wojenne  u naszych wschodnich sąsiadów   szybko się  zakończą, dzięki czemu będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. Chęć wspierania obywateli Ukrainy jest w tym trudnym czasie naturalnym ludzkim odruchem. Leśnicy będą pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują dopóki sytuacja będzie tego wymagała – dodaje dyrektor Byra.