Leśnicy uczcili Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość, a granice naszego kraju znów pojawiły się na mapach Europy i świata. W przeddzień 103. rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości delegacja leśników, pod przewodnictwem p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wzięła udział w uroczystościach przy Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie.
10.11.2021 | Maciej Pawłowski, RDLP w Warszawie

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość, a granice naszego kraju znów pojawiły się na mapach Europy i świata. W przeddzień 103. rocznicy odzyskanie przez Polskę niepodległości delegacja leśników, pod przewodnictwem p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wzięła udział w uroczystościach przy Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie.

Kwiaty przy pomniku poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r. złożyli: Józef Kubica – p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Marek Roman – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Adam Lubiak – starosta wołomiński, Ryszard Walczak – przewodniczący Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj” i Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Wołominie, a także leśnicy z Nadleśnictwa Drewnica pod przewodnictwem Artura Ostrowskiego – zastępcy nadleśniczego.

Następnie uczestnicy przeszli do Panteonu Bohaterów w Sanktuarium Narodowym w Ossowie, gdzie również złożyli kwiaty.
Na zakończenie zebrani wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, włączając się tym samym w akcję „Niepodległa do Hymnu”.