Leśnicy nagrodzeni za zasługi w rolnictwie

Białostockie Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza uhonorowało Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz czterech podlaskich leśników, medalem Izydora Oracza. Nagrody są przyznawane za szczególne zasługi w rolnictwie oraz w szerzeniu kultu patrona rolników.
28.06.2016 | Jarosław Krawczyk, RDLP w Białymstoku

Białostockie Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza uhonorowało Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz czterech podlaskich leśników, medalem Izydora Oracza. Nagrody są przyznawane za szczególne zasługi w rolnictwie oraz w szerzeniu kultu patrona rolników.

Podczas uroczystości medal i ozdobny grawerton dla wyróżnionej instytucji odebrał Ryszard Ziemblicki, dyrektor RDLP w Białymstoku. Laureatami wyróżnienia byli również leśnicy: Tadeusz Wilczyński, nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród, Roman Rogoziński, specjalista SL w Nadleśnictwie Augustów, Jan Zubkiewicz, emerytowany leśnik z Nadleśnictwa Płaska, Zenon Angielczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Białymstoku.

W czasie uroczystości wykład na temat problemów zarządzania populacją zwierzyny grubej w kontekście prowadzenia gospodarki leśnej i rolnej wygłosił Marek Masłowski, zastępca dyrektora RDLP w Białymstoku.

Św. Izydor, patron rolników, urodził się ok. 1080 roku w Madrycie. Na obrazach jest przedstawiany w scenie „Cudu z wołami”. Święty modli się pod krzyżem, a w tym czasie anioł orze za niego pole. W ten sposób wyrażona została głęboka chrześcijańska prawda o tym, że Bóg wspomaga człowieka pobożnego, a czas przeznaczony na modlitwę w żaden sposób nie może być uznawany za stracony.