Leśnicy po raz kolejny spotkali się na Jasnej Górze [wideo]

Tegoroczna pielgrzymka leśników została zdominowana przez ostatnie zdarzenia – sierpniową nawałnice, która zniszczyła lasy w północno-zachodniej Polsce, oraz wydarzenia, jakie się rozgrywają wokół Puszczy Białowieskiej.
19.09.2017 | Jerzy Drabarczyk

Tegoroczna pielgrzymka leśników została zdominowana przez ostatnie zdarzenia – sierpniową nawałnice, która zniszczyła lasy w północno-zachodniej Polsce, oraz wydarzenia, jakie się rozgrywają wokół Puszczy Białowieskiej.

Już 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników 16 września zgromadziła leśników, pracowników ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucji naukowych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, a także nauczycieli, wykładowców, uczniów oraz studentów leśnictwa. Dołączyli do nich przedstawiciele duszpasterstwa leśnego, parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz państwowej administracji rządowej i samorządowej.

Więcej o XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników w „Głosie Lasu"

Prezydent Andrzej Duda w liście do pątników napisał, że ochrona i rozwój lasów w każdym rejonie świata ma podstawowe znaczenie dla utrzymania i przywracania przyrodzie niezbędnej życiowej równowagi. Należy to podkreślić, gdy coraz bardziej staje się paląca potrzeba zdecydowanej interwencji wszędzie tam, gdzie spotykamy się z działaniami, które prowadzą do niepokojących form zanieczyszczania środowiska.

 

Prezydent przypomniał również, że w Polsce świadoma, odpowiedzialna postawa wobec środowiska ma swoje długie tradycjeWraz z narodzinami nowoczesnego państwa polskiego rozpoczęły się starania, aby na całym terytorium II RP jednolita administracja leśna wprowadziła racjonalną gospodarkę polskich lasów, w odróżnieniu od niekonsekwentnej a czasami wręcz nieracjonalnej gospodarki zaborców. Sytuacja, którą zastali polscy leśnicy nie była łatwa, ale większe znaczenie, uznanie i szacunek budzą ich późniejsze osiągnięcia

Nawiązując do obchodzonego w przyszłym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Andrzej Duda zaznaczył, że będzie to okazja, aby przypomnieć i uhonorować dokonania tamtej zasłużonej społeczności fachowych, oddanych swojej pracy gospodarzy i opiekunów polskich lasów, ale też członków organizacji niepodległościowych i uczestników walk narodowo-wyzwoleńczych.

Z kolei, kierując swoje słowo do pielgrzymów Jan Szyszko, minister środowiska podkreślił, że jest dumny z tego, że może zarządzać ludźmi, którzy  kształtują zasoby przyrodnicze tak, aby służyły człowiekowi w zgodnie z tzw. koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zaznaczył, że Polska jest w tym względzie wzorem dla jednoczącej się Europy i świata. Jednocześnie zwrócił uwagę na obecne problemy, jakie są rozgrywane wokół Puszczy Białowieskiej, również za granicą.

Również Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP nawiązał do wydarzeń wokół Puszczy Białowieskiej. Podziękował białowieskim leśnikom za ich pracę w tych trudnych warunkach. - Realizujemy działania w postaci tzw. środka tymczasowego. Z chwilą jego ustanowienia powołaliśmy komisję, która analizuje każdy ruch pod względem bezpieczeństwa publicznego, kształtowania dobrostanu przyrodniczego. Wszelkie nasze działania poddane zostały audytowi – wyjaśniał dyrektor generalny LP.

Główne tematy poruszane na jasnogórskich Błoniach powracały podczas krajowej narady leśników.
– Sierpniowy żywioł ujawnił siłę systemu finansowego Lasów Państwowych, dzięki któremu mogą liczyć na siebie. Bardzo szybko opracowaliśmy reglamentację wewnętrzną, wydałem decyzje wprowadzające pewien ład i dające gwarancje
na przyszłość zabezpieczenia nadleśnictw dotkniętych klęską. Równocześnie wyszliśmy z inicjatywą pomocy dla lasów niepaństwowych – mówił Konrad Tomaszewski.

Poruszył również kwestie prawnego zdefiniowania pojęcia tzw. drewna energetycznego, mówił też uruchomieniu rynku sprzedaży drewna. – Ruszył rynek tzw. drewna dla rozwoju, uruchomiliśmy sprzedaż otwartą, bez kształtowania historii. Ale równocześnie jest też sprzedaż incydentalna w systemie e-drewno dedykowana do tzw. małego biznesu. Każdy może startować – podkreślał.

Podczas narady przeczytano także list Beaty Kempy, szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W liście podkreśliła, że ochronę przyrody musimy traktować nie tylko w kategoriach prawnych, ale i moralnych. Bogactwo polskich lasów jest unikatowe, to cenny skarb polskiej ziemi. Pragnę wyrazić wdzięczność za Wasz codzienny trud podejmowany w trosce o nasze wspólne dziedzictwo, dobro polskiej przyrody i dobro ludzi w Polsce. Niech Wasza misja napełnia Was dumą z wypełniania zadań zasługujących na najwyższy społeczny szacunek.