Leśnicy mówili o funduszach europejskich

Już po raz piąty leśnicy gościli uczestników Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W ostatni weekend spotkania zorganizowano w nadleśnictwach Celestynów (RDLP w Warszawie) oraz Rudy Raciborskie (RDLP w Katowicach).
15.05.2018 | Jacek Derek, RDLP w Katowicach, Róża Brytan, Nadleśnictwo Celestynów

Już po raz piąty leśnicy gościli uczestników Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W ostatni weekend spotkania zorganizowano w nadleśnictwach Celestynów (RDLP w Warszawie) oraz Rudy Raciborskie (RDLP w Katowicach).

Wiodącym tematem w Rudach Raciborskich była ochrona przeciwpożarowa w Lasach Państwowych. Obecnie w LP jest realizowany projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Program objął 135 nadleśnictw w kraju, w tym pięć z RDLP w Katowicach, która jest liderem pozyskiwania funduszy unijnych, zarówno na małą retencję nizinną i górską, jak i ochronę przeciwpożarową. Trzy nowo wybudowane dostrzegalnie przeciwpożarowe znajdują się na terenie katowickiej dyrekcji LP.

- Rudy Raciborskie są jednym z nadleśnictw, które bardzo skutecznie potrafią zdobywać i rozliczać środki pomocowe UE. To fundusze, które wspierają infrastrukturę naszych lasów, ale są także korzystne dla całego społeczeństwa – podkreślił Wiesław Kucharski, dyrektor RDLP w Katowicach.

- Poza dostrzegalniami przeciwpożarowymi, w nadleśnictwach całej Polski kupiono także sprzęt do lokalizacji pożarów, stacje meteo, samochody patrolowo-gaśnicze oraz doposażono punkty alarmowo-dyspozycyjne – wymieniał Paweł Stepnowski z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Na terenie RDLP w Katowicach w projekcie przeciwpożarowym uczestniczyły nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Kobiór, Brynek, Prószków i Kup. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych to prawie 2 mln zł.

Właśnie na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, także w nadleśnictwach Rudziniec i Kędzierzyn, w 1992 r. wybuchł tragiczny pożar, który strawił ponad 9 tys. ha lasu.

Nic więc dziwnego, że tutejsi leśnicy ze szczególną pieczą dbają o trwałość nowego lasu, a to zawsze owocowało coraz bardziej udoskonalonymi metodami w walce z pożarami i działaniami profilaktycznymi.

Robert Pabian, nadleśniczy w Rudach Raciborskich oraz jego zastępca Tomasz Pacia przedstawili tematy ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP w Katowicach i projekty realizowane z Rudach Raciborskich z udziałem funduszy unijnych, m.in. odtwarzanie prawidłowych stosunków wodnych w rezerwacie „Łężczok” i kompleksowy projekt małej retencji.

- Chcemy na dwóch ciekach okresowych gromadzić wodę i  kierować ją na teren pożarzyska z 1992 roku – mówił Robert Pabian.

Natomiast prof. Marcin Pietrzykowski, dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podkreślił, że mała retencja, czyli woda zatrzymywana w lesie to ogromny sukces przyrodniczy.

Właśnie o małej retencji i wodzie gromadzonej w lesie opowiadali leśnicy z podwarszawskiego Nadleśnictwa Celestynów. w  sobotę 12 maja goście mieli okazję poznać bardzo ważny, choć mniej znany aspektu pracy leśników oraz zdobywania wiedzy o tym, jak ważna jest ochrona zasobów wodnych w lasach.  Chętni wybrali się na wycieczkę do leśnictwa Czarci Dół, by na żywo zobaczyć działania prowadzone przez leśników w ramach projektów małej retencji.

Uczestnicy pikniku, w czasie specjalnie przygotowanej prelekcji zdobywali również wiedzę na temat projektów unijnych realizowanych przez Lasy Państwowe.

Na terenie Centrum Edukacji Leśnej nie zabrakło również licznych atrakcji przygotowanych przez leśników, pracowników Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz edukatorów z Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Goście mieli okazję skosztować „leśnych smaków”, zobaczyć pokaz ptaków drapieżnych, porozmawiać z bartnikiem, zagrać w drewniane gry plenerowe oraz zintegrować się przy wspólnym ognisku i poczęstunku.

Najmłodsi chętnie uczestniczyli w grze terenowej „Łosie”, zdobywając pamiątkowe medale poszukiwacza, starsi w tym czasie sprawdzali swoją wiedzę w quizie przyrodniczym z nagrodami.