Leśnicy i miłośnicy Olsztynka odsłonili leśne mogiły

Kamienne obramowania zbiorowych mogił odsłonięto podczas prac porządkowych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek. W miniony weekend na terenie dawnego cmentarza z I wojny światowej prowadzili je miejscowi leśnicy i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Olsztynka.
18.05.2021 | Joanna Abramczyk, Nadleśnictwo Olsztynek

Kamienne obramowania zbiorowych mogił odsłonięto podczas prac porządkowych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek. W miniony weekend na terenie dawnego cmentarza z I wojny światowej prowadzili je miejscowi leśnicy i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Olsztynka.

Rewitalizacja dawnego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej położonego w pobliżu miejscowości Swaderki wymagała pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków. Przed rozpoczęciem prac cały obszar cmentarza pokryty był roślinnością, a mogiły nie były widoczne. Planowane prace miały polegać na odtworzeniu mogił, zgodnie z ich pierwotnym przebiegiem - ułożenie kamiennego krawężnika wokół wszystkich.

- Nikt jednak nie spodziewał się, że uda nam się odnaleźć oryginalne obramowania, jednak dzięki zaangażowaniu i wspólnej, ciężkiej pracy kilkunastu osób, udało się odkryć kamienne krawędzie wszystkich ośmiu mogił – relacjonują uczestnicy akcji.  W trakcie prac na terenie cmentarza posadzono także 15 świerków oraz dwie lipy. Lipy i świerki wyhodowane zostały w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa Olsztynek, z nasion poświęconych w 2017 r. przez papieża Franciszka w Watykanie.

Na cmentarzu w Swaderkach w zbiorowych mogiłach pochowano 31 żołnierzy armii niemieckiej i 28 żołnierzy armii rosyjskiej. Wszyscy zginęli w sierpniu 1914 r. podczas bitwy pod Tannebergiem.  W kolejnych etapach prac zaplanowano ustawienie na mogiłach drewnianych krzyży, ogrodzenie cmentarza, a także obsadzenie obszaru cmentarza roślinami zimozielonymi, m.in. barwinkiem pospolitym i bluszczem pospolitym.