Leśne znaleziska

W lasach radomskiego Nadleśnictwa Starachowice członkowie Stowarzyszenia Grupa Ochrony Zabytków Fort Grupy Ochrony Zabytków Fort monety z XVII wieku.
06.05.2021 | Rafał Adamczyk, Nadleśnictwo Starachowice

W lasach radomskiego Nadleśnictwa Starachowice członkowie Stowarzyszenia Grupa Ochrony Zabytków Fort Grupy Ochrony Zabytków Fort monety z XVII wieku.

W jednym miejscu odnaleziono monetę bitą w Rydze (1647 r.), szeląga z 1601 r. oraz dwa półtoraki króla Zygmunta III Wazy z 1614 r i 1623 r.

Kolejne znalezisko to pieczęć lakowa z herbem ogończy, czyli odwróconą podkową i umieszczoną nad nią strzałą. Wprawdzie takim herbem posługiwało się wiele rodów z ziem krakowskich i częstochowskich, to prawdopodobnie należała ona do husarza Hieronima Jarosza Rosnowskiego, łowczego lwowskiego (o czym świadczy ornament wokół herbu). Wszystkie przedmioty trafią do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Stowarzyszenie Grupa Ochrony Zabytków Fort już kolejny rok prowadzi, między innymi na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Starachowice, poszukiwania artefaktów z wykorzystaniem wykrywaczy metali.

Stowarzyszenie prowadzi poszukiwania za zgodą Nadleśnictwa Starachowice wskazaną w stosownym porozumieniu oraz na podstawie zezwolenia udzielonego Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.