Leśne produkcje filmowe docenione!

Produkcje filmowe Lasów Państwowych zdobyły nagrody podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT.
27.10.2021

Produkcje filmowe Lasów Państwowych zdobyły nagrody podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT.

„Leśni mocarze” - film w reżyserii Mateusza Matysiaka, Michała i Tomasza Ogrodowczyków otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii Środowisko i Ekologia.

Jury doceniło również piękne ujęcia zwierząt, wykonane przez Mateusza Matysiaka przyznając filmowi dodatkową nagrodę za najlepsze zdjęcia.

„Leśni mocarze” to opowieść o 3 największych polskich drapieżnikach: niedźwiedziu brunatnym, wilku i rysiu oraz dwóch największych polskich ptakach drapieżnych: orle przednim i bieliku. Stabilna, a w wypadku niektórych gatunków wręcz wzrastająca liczebność dużych drapieżników, to m.in. efekt czynnej ochrony tych zwierząt. Podejmowane przez Lasy Państwowe działania pozwalają na utrzymanie i rozwój populacji tych gatunków. Nie bez znaczenia jest tworzenie specjalnych stref, a także czynna ochrona najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Dobra kondycja zdrowotna drapieżników to także konsekwencja wysokiej liczebności i bogactwa gatunkowego roślinożerców, którym służy prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

„Leśni mocarze” to jednak nie jedyny film produkcji Lasów Państwowych, nagrodzony podczas XVI Festiwalu FilmAT. Laury w kategorii Natura i Dzika Przyroda zdobył obraz „Żubry wczoraj i dziś” w reżyserii Bartosza Klamry.

Dwa tysiące lat temu żubry można było spotkać niemal w całej Europie, ale rozwój osadnictwa i rolnictwa powodował kurczenie się populacji i areału tego gatunku. Dwieście lat temu pozostały tylko dwie populacje, jedna w Puszczy Białowieskiej i druga w górach Kaukazu. Krytycznym czasem okazała się I wojna światowa - wojska docierały do Puszczy z różnych stron. Na żubry kłusowano, bo panował głód. W kwietniu 1919 roku w Puszczy Białowieskiej zginął ostatni osobnik z wolnej populacji. Żubry w górach Kaukazu miały bardzo podobną historię. Po I wojnie światowej zabrakło ich w naturze.

Mozolnie zaczęto restytuować żubry z osobników, które przetrwały w zwierzyńcach i ogrodach zoologicznych. Dzięki programowi ochrony tych zwierząt, który w znaczący sposób wsparli leśnicy, dziś mamy ponad 2 tysiące żubrów w sześciu wolnych populacjach w całej Polsce. Film Bartosza Klamry pokazuje tych pięknych i majestatycznych roślinożerców w naturalnych warunkach, na polanach i w puszczach naszego kraju.

Żubry wczoraj i dziś mogą Państwo w całości zobaczyć w kanale Lasów Państwowych, w serwisie YouTube.