Leśne gospodarstwa węglowe [WIDEO]

Nowatorski projekt ukierunkowany na maksymalizację efektu akumulowania dwutlenku węgla przez zasoby leśne bez szkody dla różnorodności biologicznej, dla funkcji lasu jako zbiornika wodnego czy innych pozaprodukcyjnych funkcji lasów.
15.05.2017

Nowatorski projekt ukierunkowany na maksymalizację efektu akumulowania dwutlenku węgla przez zasoby leśne bez szkody dla różnorodności biologicznej, dla funkcji lasu jako zbiornika wodnego czy innych pozaprodukcyjnych funkcji lasów.

O projekcie dyskutowano także w Tucznie, gdzie odbyło się dwudniowe spotkanie ministrów i przedstawicieli krajów Europy Wschodniej poświęcone działaniom na rzecz klimatu.


Pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy wyjaśnił prof. dr hab. Bogdan  Brzeziecki z SGGW podczas wykładu na temat katalog ścieżek zagospodarowania użytkowania lasów w kontekście zwiększonego pochłaniania CO2.