Leśna wystawa w elbląskim muzeum

Aż do października będzie można odwiedzić wystawę „Las – Drewno – Historia”, która powstała dzięki współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu z Nadleśnictwem Elbląg (RDLP w Gdańsku). Wystawa plenerowa to cykliczny projekt, który zakłada leśną edukację mieszkańców miasta.
07.06.2018 | Urszula Sieńkowska, Paweł Wlizło, Nadleśnictwo Elbląg

Aż do października będzie można odwiedzić wystawę „Las – Drewno – Historia”, która powstała dzięki współpracy Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu z Nadleśnictwem Elbląg (RDLP w Gdańsku). Wystawa plenerowa to cykliczny projekt, który zakłada leśną edukację mieszkańców miasta.

Na dziedzińcu elbląskiego muzeum ustawiono narzędzia używane w przeszłości przez leśników. Najważniejsze, że każdy może ich dotknąć i sprawdzić jak kiedyś działały.  

Jak wyjaśniają organizatorzy wystawa ma ukazać związek człowieka z drewnem i lasem na przestrzeni wieków, gdyż to właśnie drewno towarzyszy ludziom od niepamiętnych czasów. Pierwotne lasy dostarczały opału, materiałów do wyrobu przedmiotów użytkowych, narzędzi i broni. Nasi przodkowie budowali osady i umocnienia z tego cennego surowca. Z drewna powstały także pierwsze obiekty kultu i wytwory sztuki.

Rozwój techniki i technologii w XIX w., który zapoczątkował rewolucję przemysłową, spowodował, że las stał się nie tylko źródłem zaopatrzenia człowieka w różnego rodzaju produkty, ale przede wszystkim sposobem użytkowania ziemi, a w efekcie produkcją drewna.

Pozyskiwanie tego surowca przyczyniło się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Kiedy jednak naturalny potencjał lasu przestał zaspokajać coraz bardziej rosnące potrzeby, zaczęto zastępować naturalne drzewostany szybko rosnącymi gatunkami: sosną i świerkiem.

Dopiero rozwój nauk biologicznych, a przede wszystkim leśnych, pokazał, jakie mogę być konsekwencje tej daleko idącej zmiany. Wówczas zaczęto traktować las, jako wewnętrznie zrównoważony, złożony ekosystem.

Naukowcy i praktycy leśnicy wypracowali nowoczesne metody gospodarowania lasem, których celem jest zachowanie istnienia lasu dla kolejnych pokoleń przy jednoczesnym godzeniu potrzeb społecznych np. rekreacja i turystyka,  potrzeb ochronnych - objęcie ochroną roślin i zwierząt poprzez tworzenie różnych form ochrony przyrody jak np. rezerwaty czy strefy ochronne wokół gniazd ptasich i gospodarczych, czyli dostarczanie do przemysłu wciąż niezastąpionego surowca drzewnego.

Wystawa "Las - Drewno - Historia" to cykliczny projekt Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i Nadleśnictwa Elbląg, mający na celu leśną edukację miasta. Główną częścią projektu jest wspomniana wystawa zlokalizowana przy chacie wikińskiej na dziedzińcu muzeum, która będzie tłem do warsztatów i prelekcji   związanych z lasem i drewnem.

Tematem pierwszej edycji projektu „Las-Drewno-Historia" są lasy Wysoczyzny Elbląskiej. Leśnicy będą opowiadać o ich historii, opowiedzą o gatunkach drzew, które tworzą ten leśny kompleks oraz o tym jak dziś o te lasy dbają leśnicy.