Leśna rehabilitacja małych pacjentów

Specjalnie dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce koło Olsztynka Nadleśnictwo Jagiełek oddało do użytku nową ścieżkę przyrodniczą.
28.07.2017 | Magdalena Polito, Nadleśnictwo Jagiełek

Specjalnie dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce koło Olsztynka Nadleśnictwo Jagiełek oddało do użytku nową ścieżkę przyrodniczą.

Ścieżka powstała w sąsiedztwie szpitala dla dzieci. Placówka ta jest największym w Polsce ośrodkiem rehabilitacyjnym dla najmłodszych pacjentów, dysponuje 200 łóżkami i 65 miejscami rehabilitacji dziennej.
Nowo powstały szlak, uroczystość oddania do użytku odbyła się 3 czerwca, składa się z trzech tras o łącznej długości niemal 10 km. Każda z nich, w zależności od stopnia trudności, została oznaczona innym kolorem - niebieskim, żółtym lub czerwonym. Dwie krótsze, których przejście zajmuje po ok. 40 min., prowadzą do punktów obserwacyjnych nad jeziorem Pasłęk i rzeką Pasłęką.

Najdłuższa, niemal 6 km., została wyznaczona głównie przez las. Przy trasach ustawiono ławeczki, wiaty, tablice z przykładowymi ćwiczeniami jogi, stworzono także edukacyjny plac zabaw.
Utworzenie trasy do tzw. terenoterapii, to odpowiedź leśników na potrzeby małych pacjentów szpitala
oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. W ramach tego rodzaju terapii przebywające w placówce dzieci łączą ćwiczenia fizyczne z oddechowymi.

Uroczyste otwarcie ścieżki poprzedziło zorganizowane wraz z Polskim Towarzystwem Leśnym seminarium „Koncepcja edukacyjnego i turystycznego zagospodarowania lasów przy obiektach leczniczych – ścieżka przyrodnicza wokół Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci”. W czasie otwarcia wstęgę przecięła m.in. Małgorzata Błyskun, dyrektor RDLP w Olsztynie, prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, przewodniczący PTL oraz dr inż. Roman Lewandowski, dyrektor szpitala.