Start Należy pamiętać, że błyskoporek podkorowy jest w Polsce objęty ochroną częściową