Lasy Państwowe będą współpracować ze Strażą Graniczną

Dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisał porozumienie z komendantem głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania obu formacji. Dokument sygnowano w siedzibie głównej Straży Granicznej w Warszawie.
26.01.2023

Dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisał porozumienie z komendantem głównym Straży Granicznej w sprawie współdziałania obu formacji. Dokument sygnowano w siedzibie głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Podpisane porozumienie określa obszary, w których Lasy Państwowe i Straż Graniczna będą prowadziły wspólne działania. Obejmą one m.in. wymianę informacji o przestępstwach i wykroczeniach, pożarach lasów, pracach prowadzonych i osobach przebywających w pobliżu linii granicy państwowej. Dodatkowo, w dokumencie zawarto deklarację organizowania i prowadzenia wspólnych działań, udzielania wzajemnej pomocy w realizacji ustawowych zadań, możliwość przeprowadzania szkoleń i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Jak podkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych: „Nasza organizacja może się pochwalić bardzo dobrą współpracą z służbami mundurowymi. Aktywnie wspieraliśmy funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kryzysu migracyjnego. Podpisane porozumienie to kolejny krok w kierunku zacieśniania relacji i poprawy efektywności wspólnych działań”.

To pierwsze porozumienie podpisane na szczeblu centralnym,  do tej pory porozumienia były podpisywane na poziomie oddziałów Straży Granicznej i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

W imieniu Straży Granicznej podpis pod dokumentem złożył Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga, a Lasy Państwowe dyrektor generalny Józef Kubica.