Lasy gospodarcze służą ptakom

Olsztyńscy leśnicy policzyli ptaki w czterech nadleśnictwach. Wnioski są zaskakujące: w lasach gospodarczych żyje więcej ptaków niż w rezerwatach.
28.07.2017 | Adam Pietrzak, rzecznik prasowy RDLP w Olsztynie

Olsztyńscy leśnicy policzyli ptaki w czterech nadleśnictwach. Wnioski są zaskakujące: w lasach gospodarczych żyje więcej ptaków niż w rezerwatach.

Kudypy, Młynary, Parciaki i Strzałowo – to nadleśnictwa, w których olsztyńscy leśnicy prowadzą badania nad wpływem gospodarki leśnej na gatunki ptaków. Wybór akurat tych czterech nadleśnictw nie był przypadkowy. Obszary te są zróżnicowanych pod względem przyrodniczym. Nadleśnictwo Młynary porastają głównie gatunki liściaste. W Nadleśnictwie Parciaki dominuje sosna, a nadleśnictwa Kudypy i Strzałowo są bardzo urozmaicone pod względem porastających ich gatunków drzew.

Projekt rozpoczął się w zeszłym roku od policzenia skrzydlatych mieszkańców lasu. Teraz leśnicy z olsztyńskiej dyrekcji Lasów Państwowych publikują wyniki. Na terenie objętym inwentaryzacją leśnicy doliczyli się aż 121 gatunków ptaków. Z tego 82 to gatunki typowo leśne, np. strzyżyk, rudzik, kowalik czy też kukułka. Najwięcej gatunków ptaków stwierdzono w nadleśnictwach o najbardziej zróżnicowanych warunkach siedliskowych - Kudypach i Strzałowie.
Najmniej w najżyźniejszych Młynarach i najuboższych Parciakach. Jednocześnie od pierwszych liczeń, wykonanych w 2015 r. do zakończenia ostatnich, były rejestrowane wszystkie prace leśne wykonywane na terenie objętym projektem. - Otrzymamy w ten prosty sposób odpowiedź na pytanie, jaki wpływ ma gospodarka leśna na stan populacji gatunków ptaków, które stwierdzono na terenie nadleśnictw objętych projektem – tłumaczy Andrzej Ryś z Nadleśnictwa Strzałowo.

Przeprowadzona w 2015 r. inwentaryzacja przyniosła ciekawe wyniki - liczba ptaków w lasach użytkowanych gospodarczo przewyższa tę występującą w rezerwatach. - W drzewostanach powyżej 120 lat w lasach gospodarczych jest więcej ptaków niż takich samych wiekowo lasach rosnących w rezerwatach. Wyniki te dotyczą liczeń wykonanych w 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Strzałowo – kończy Andrzej Ryś.

Ponadto najwięcej ptaków naliczono na śródleśnych powierzchniach nieleśnych, czyli łąkach, nieużytkach, terenach komunikacyjnych i poletkach łowieckich.