Lasy to doskonały zbiornik wody

22 marca przypada międzynarodowy dzień poświęcony wodzie. Od wielu lat Lasy Państwowe działają na rzecz powiększenie zasobów wody w lasach. Pojemność retencyjna infrastruktury wodnej, czyli mała retencja, śródleśne zbiorniki, zbiorniki przeciwpożarowe, wynosi łącznie 100 mln m3.
22.03.2018

22 marca przypada międzynarodowy dzień poświęcony wodzie. Od wielu lat Lasy Państwowe działają na rzecz powiększenie zasobów wody w lasach. Pojemność retencyjna infrastruktury wodnej, czyli mała retencja, śródleśne zbiorniki, zbiorniki przeciwpożarowe, wynosi łącznie 100 mln m3.

W ubiegłym roku aż dziesięć nadleśnictw z terenu RDLP we Wrocławiu rozpoczęła realizację inwestycji związanych z małą retencją nizinną i przeciwdziałaniem erozji wodnej, to jedno z wielu działań prowadzonych na rzecz zatrzymania wody w lesie. 

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Na terenie tych dziesięciu nadleśnictw zostanie zmagazynowanych ok. 2,1 mln m3 wody.

Efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 460 tys. m³ wody oraz wybudowanie bądź odbudowa ponad 160 obiektów.

W czasie trwania projektu na obszarze nadleśnictw powstaną lub zostaną zmodernizowane zbiorniki małej retencji, małe urządzenia piętrzące, aby spowolnić odpływ wód powierzchniowych oraz ochronić gleby torfowe, a także przebudowa bądź rozbiórka mostów, przepustów lub, które nie są niedostosowane do wód wezbraniowych.  Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 r.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Wody zostało zarekomendowane na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro w 1992 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, w  której ustanowiono 22 marca  jako Światowy Dzień Wody.

Jednak już w 1968 r. została doceniona rola lasów dla gospodarki wodnej. Znalazło to odzwierciedlenie w przyjętej przez Radę Europy Europejskiej Karty Wodnej. Jeden z paragrafów brzmi, że „dla utrzymania zasobów wodnych zasadnicze znaczenie ma szata roślinna ziemi, a szczególnie lasy".