Start Nowy widok znajduje się na wyniesieniu powyżej Doliny Szwabego