Las to wspólne dobro. Nie śmieć w lesie

Leśnicy mają coraz większy problem ze śmieciami wyrzucanymi do lasu. Mimo apeli trafiają tam pozostałości po rozbiórkach domów i porządkach w piwnicach czy też części z warsztatów samochodowych.
30.04.2020

Leśnicy mają coraz większy problem ze śmieciami wyrzucanymi do lasu. Mimo apeli trafiają tam pozostałości po rozbiórkach domów i porządkach w piwnicach czy też części z warsztatów samochodowych.

Tylko w ciągu trzech dni akcji „Czysty las” leśnicy z olsztyńskiej dyrekcji Lasów Państwowych wywieźli z lasów niemal 40 m3 śmieci. W ciągu trzech dni ujawniono 126 wykroczeń, 71 osób pouczono, 17 sprawców ukarano mandatami na kwotę ok. 4 tys. zł, zaewidencjonowano 21 przypadki zaśmiecania lasu, z których uczestnicy zebrali prawie 40 m3 odpadów. Kontroli poddano 103 pojazdy oraz wylegitymowano 120 osoby przebywające w tym czasie w lesie.

Ponad 80 proc. pozostawianych śmieci w lasach to śmieci użytkowe, a ostatnio pozostałości demontowanych pojazdów. Przykładem są śmieci znalezione w Nadleśnictwie Zaporowo, większość z nich sprzątnięto w pasie drogowym. Pomimo obowiązku sprzątania śmieci i odpadów przez zarządców lub właścicieli dróg, to leśnicy są utożsamiani, jako strona odpowiedzialna za porządkowanie.

Dzięki dociekliwości strażników leśnych jest ustalana tożsamość takich osób. Strażnicy leśni z olsztyńskiego Nadleśnictwa Dobrocin ustalili, kto wywiózł do lasu stary sprzęty AGD, komputery i odpady elektroniczne. Strażnicy dotarli do dwóch mężczyzn, którzy robili porządki w garażu. Twierdzili, że nie wiedzieli, że śmieci nie można wywozić do lasu (!). Straż Leśna nałożyła mandat w wysokości 1000 zł – 500 zł za wyrzucenie śmieci do lasu i drugie 500 zł za wjazd samochodem do lasu. Śmieci zostały pozbierane i wywiezione z lasu przez sprawców.

Ogromnym problemem są wyrzucane przy śmietnikach śmieci przy trasach turystycznych. Leśnicy przypominają, że rozrzucone śmieci w lesie niosą poważne zagrożenie dla całego świata zwierząt i roślin. Szkodliwe substancje wylewane i wysypywane w lesie mogą bez problemu dostać się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Drobne odpadki, a także torebki foliowe mogą zostać połknięte przez zwierzęta i prowadzić do ich śmierci, a odłamki szkła lub metalu mogą powodować ich okaleczenia.

Z roku na rok wzrasta kwota, którą Lasy Państwowe przeznaczają na wywóz śmieci oraz ilość sprzątanych śmieci. W ubiegłym roku LP przeznaczyły niemal 20 mln zł, a z leśnych ostępów wywieziono ok. 108 tys. m3. Tylko jedna dyrekcja, RDLP we Wrocławiu, rocznie wydaje na sprzątanie 800 tys. zł, a olsztyńska dyrekcja LP ponad 1,5 mln zł, a w tamtejszych nadleśnictwach zebrano 9 tys. m3 różnych odpadów.

Leśnicy apelują: - Nie wyrzucaj śmieci do lasu! Idąc na wycieczkę zabierz ze sobą swoje odpadki. Skoro w jedną stronę mogłeś nieść pełne opakowanie, to wracając możesz je wziąć ze sobą puste. Jest zdecydowanie lżejsze.

I przypominają, że z problemem śmieci w lasach można walczyć przyłączając się do organizowanych akcjach sprzątania świata, społecznej inicjatywie prezydenckiej #sprzątaMY, bądź w facebookowej akcji LP #zabierz5zlasu. Oznacz się hasztagiem na swoim profilu i nominuj kolejną osobę. 

Lasy to nasze wspólne dobro, zadbajmy o nie wspólnie!