Las pełen historii w zasięgu ręki

Ponad 400 miejsc związanych z historią Polski można odnaleźć w „Lesie historii. Czy wiesz, że?”. Nowy projekt to strona internetowa i aplikacja poświęcone miejscom pamięci w 23 nadleśnictwach radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych.
24.05.2019 | EDYTA NOWICKA, RZECZNIK PRASOWY RDLP W RADOMIU

Ponad 400 miejsc związanych z historią Polski można odnaleźć w „Lesie historii. Czy wiesz, że?”. Nowy projekt to strona internetowa i aplikacja poświęcone miejscom pamięci w 23 nadleśnictwach radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

W „Lesie historii. Czy wiesz, że?” obok treści historycznych zawarto informacje o obiektach i trasach turystycznych oraz edukacyjnych, a także przyrodniczych i kulturowych. Miejsca te są rozrzucone w świętokrzyskich lasach i południowej części Mazowsza oraz fragmentów województwa łódzkiego.

Na terenie radomskiej dyrekcji LP nie ma nadleśnictwa z obiektami upamiętniającymi wydarzenia, których świadkami były lasy.

Przejdź do strony internetowej „Lasu historii..."

Razem w aplikacji opisano ich ponad 400. Wśród nich są cmentarze, mogiły, pomniki, krzyże i inne obiekty z okresu powstania styczniowego, dwóch wojen światowych, okresu powojennego, upamiętniające postacie zasłużone, a także miejsca ważne z punktu widzenia wydarzeń historycznych.

Teren między Wisłą a Pilicą leżał w granicach Królestwa Polskiego, a walki narodowo-wyzwoleńcze powstań listopadowego i styczniowego w większości rozgrywały się na jego terenie.

Okres I wojny światowej to głównie działania wojenne wojsk rosyjskich oraz koalicji niemiecko-austrowęgierskiej, ale tylko odnoszące się do końca 1914 r., gdyż od 1915 r. działania te przesunęły się na wschód (obecna Ukraina i Białoruś). Z kolei okres II wojny światowej to czas, kiedy obszar ten leżał w granicach okupacji niemieckiej, czyli był we władaniu kolejnego okupanta, z którym należało prowadzić walkę o niepodległość.

Miejsca pamięci pochodzą z różnych okresów czasu. Związane są z walkami o niepodległość, choć wśród nich można także znaleźć te z potopu szwedzkiego.

„Las historii. Czy wiesz, że?” prezentuje też walory przyrodnicze i kulturowe terenu RDLP w Radomiu oraz infrastrukturę turystyczną i dotyczącą edukacji leśnej.

Zachęcamy do odwiedzenia także innych miejsc, takich jak ośrodki i izby edukacji, zielone klasy, miejsca postoju, miejsca odpoczynku, miejsca na ognisko, obiekty przyrodnicze, dziedzictwa kulturowego, siedziby leśne i inne obiekty. W aplikacji znalazły się także ścieżki edukacyjne, szlaki piesze, ścieżki rowerowe, trasy nordic walking, trasy konne, narciarstwa biegowego i inne trasy przydatne dla turystów.

Aby ułatwić odnalezienie interesujących miejsc, baza obiektów podzielona została na kategorie, a miejsca pamięci dodatkowo na kategorie czasowe. Strona i aplikacja zawierają ponadto historie związane z miejscami pamięci narodowej. Pełną bazę punktów i tras można obejrzeć na mapie. Z poziomu mapy można też przejść do szczegółów wybranego obiektu. Podkłady OpenStreetMap dostępne są offline.

Mobilny przewodnik pełni ponadto rolę komunikatora pomiędzy turystami i leśnikami – użytkownik może zgłosić np. nielegalne wysypisko śmieci, pożar oraz informowany jest o najważniejszych wydarzeniach w okolicy.

Ciekawą funkcję stanowi możliwość dodania propozycji miejsca do ujęcia w projekcie i przesłania jej do serwisu.

Warto pamiętać, że nie wszystkie lasy w regionie są w zarządzie nadleśnictw. Część lasów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, jest zarządzana przez miasta, a wiele lasów to lasy prywatne. Można to sprawdzić tutaj. Widoczne na mapie obiekty liniowe i punktowe (szlaki itd.) kończą się na granicy zarządu nadleśnictw.

Aplikacja sfinansowana została ze środków własnych Lasów Państwowych. Produkcja: AmistadMobile.pl. Darmową aplikację można pobrać z Google Play (użytkownicy telefonów z systemem Android) lub App Store (użytkownicy telefonów z systemem iOS). Należy ją wyszukać wpisując RDLP w Radomiu lub Las historii. Linki są też na stronie http://rdlpradom.treespot.pl