Las jest źródłem energii

21 marca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczny MDL obchodzimy pod hasłem „Lasy i energia”.
20.03.2017

21 marca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczny MDL obchodzimy pod hasłem „Lasy i energia”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami. Wielokrotnie FAO propagowała akcje sadzenia drzew, sprzątania lasów, a także nagłaśniania tej tematyki w mediach. Ważne jest mówienie o roli lasów w zapobieganiu zmian klimatu (w ubiegłym roku MDL był poświęcony wodzie i znaczeniu terenów leśnych w ograniczeniu skutków powodzi) oraz wpływie zrównoważonej gospodarki leśnej na współczesną ekonomię. 

Logo i plakat do pobrania w języku polskim

W tym roku MDL jest poświęcony lasom jako źródłu energii. Właśnie zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej. Nadal, jak informują przedstawiciele FAO,  prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywana do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.

Publikacje na temat zastosowań drewna

Wbrew pozorom, nie tylko mieszkańcy wsi używają drewna jako opału. Wzrost zapotrzebowania na drewno opałowe to też skutek powstawania w okolicach dużych aglomeracji nowych osiedli, gdzie domy często standardowo wyposażane są w instalacje kominkowe. Drewno opałowe jest nie tylko najbardziej ekologicznym źródłem ciepła, ale też jest atrakcyjniejsze, pod względem relacji ceny do wydajności energetycznej niż węgiel, olej, gaz czy energia elektryczna. 

Warto jeszcze raz przypomnieć, że drewno jest odnawialnym źródłem energii. Każdego roku w Polsce leśnicy sadzą 500 mln młodych drzew. Tym samym, mimo pozyskania drewna, powierzchnia  lasów cały czas rośnie. Obecnie jest zalesionych niemal 30 proc. kraju, chociaż po II wojnie światowej było to zaledwie 21 proc. 

Film przygotowany przez FAO z okazji MDL 2017 został przetłumaczony przez Lasy Państwowe.

Zgromadzenie Ogólne ONZ  zwraca uwagę, że ważna jest nie tylko powierzchnia lasów, ale również zadrzewienia w mieście. Poprawiają one komfort życia w aglomeracjach, a także obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń, gdyż zacieniają budynki. Przemyślane zadrzewienie w miastach, latem mogą obniżyć temperaturę powietrza nawet o kilka stopni.

W obliczu globalnych zmian klimatu ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna. A tych w naszym otoczeniu jest coraz więcej. Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań.

Lasy także doskonale absorbują i przechowują energię słoneczną, zamieniając ją w drewno. My używamy jej nie tylko, aby gotować posiłki i ogrzewać domy. Dzięki postępowi nauki odpady drzewne znalazły wiele zastosowań. Po przetworzeniu stają się m.in. biopaliwem, stosowanym w samochodach i samolotach – paliwem przyszłościowym.

Pozyskiwanie drewna jest również czynnikiem rozwoju ekonomicznego. Blisko 883 mln ludzi w krajach rozwijających się jest zatrudnionych w sektorze energetyki opartej na drewnie. Unowocześnienie tego sektora pozwoli na rewitalizację terenów wiejskich i stymulację branży, co wpłynie na zwiększenie liczby miejsc pracy.

Statystycznie co setny mieszkaniec Polski pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.  Las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, które na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem. Przede wszystkim jednak dają pracę osobom zatrudnionym w tysiącach firm przemysłu drzewnego, meblarskiego, papierniczego. W sumie to aż 375 tys. Polaków.

Aż 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu). 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).

FAO zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na krótki film

Wzrost inwestycji w innowacyjność technologiczną i w zrównoważoną gospodarkę leśną jest kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej. Racjonalnie gospodarując drewnem zachowujemy stan równowagi w przyrodzie, mając na uwadze nasze przyszłe pokolenia.