Krzysztof Janeczko zastępcą dyrektora generalnego

Od 11 września br. Krzysztof Janeczko pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. ekonomicznych.
28.06.2016 | Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Od 11 września br. Krzysztof Janeczko pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. ekonomicznych.

Krzysztof Janeczko ma 43 lata, ukończył leśnictwo na SGGW. Karierę zawodową rozpoczynał na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW. Na tamtejszym Wydziale Leśnym nauczał zarządzania w leśnictwie m.in. w zakresie badań operacyjnych, technik organizatorskich w leśnictwie oraz rachunkowości leśnej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomicznych i finansowych aspektów leśnictwa.

Autor ponad 20 publikacji naukowych, uczestnik oraz współorganizator kilkunastu konferencji naukowych – krajowych i międzynarodowych. Prowadził samodzielnie tematy badawcze dotyczące infrastrukturalnych funkcji lasu. Brał także udział w licznych tematach badawczych dotyczących m.in. rynku surowca drzewnego, roli leśnictwa w kształtowaniu rozwoju gospodarki regionu, powiązań międzysektorowych w modelu leśnictwa wielofunkcyjnego oraz metod i zasad pracy kadry kierowniczej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

W 2004 r. otrzymał tytuł doktora nauk leśnych za pracę dotyczącą ekonomicznych konsekwencji realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu - specjalizacja w dziedzinie zarządzanie w leśnictwie. W 2006 r. otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGGW w Warszawie za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.

Absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości oraz prawno-podatkowych. Przez dwa lata był dyrektorem Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Później pracował w DGLP, jako naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania oraz p.o. zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych.

Krzysztof Janeczko jest żonaty, ma troje dzieci. Interesuje się jazzem i szachami.

Opracowano na podstawie tekstu ze strony mos.gov.pl