Kreatywny Leśny Bank Genów

W sierpniowym wydaniu czasopisma Brief opublikowane zostało zestawienie „15* kreatywnych w nauce", prezentujące naukowców oraz ich projekty, których podstawą jest umiejętna i skuteczna kooperacja uczelni, przedsiębiorców i organów administracji publicznej.
28.06.2016 | www.analizydnadrzew.ukw.edu.pl

W sierpniowym wydaniu czasopisma Brief opublikowane zostało zestawienie „15* kreatywnych w nauce", prezentujące naukowców oraz ich projekty, których podstawą jest umiejętna i skuteczna kooperacja uczelni, przedsiębiorców i organów administracji publicznej.

W tym prestiżowym gronie wyróżniona została współpraca pomiędzy Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytutem Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. 

Autorzy rankingu uznali projekt „Analiza DNA drzew leśnych" za bardzo dobry przykład komercyjnej i skutecznej współpracy między uczelnią a organami administracji publicznej. Doceniono również stronę internetową projektu jako element przemyślanej komunikacji dotyczącej własnych działań.