Krakowskie spotkanie COST

Przedstawiciele ponad 20 krajów wzięli udział w spotkaniu programu COST ES1203, które odbyło się 20-21 maja w Krakowie.
28.06.2016 | Jarosław Socha, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Przedstawiciele ponad 20 krajów wzięli udział w spotkaniu programu COST ES1203, które odbyło się 20-21 maja w Krakowie.

European Cooperation in Science and Technology (COST) jest najdłużej trwającym europejskim programem ramowym wspierającym międzynarodową współpracę naukowo-badawczą. Jednym z jego celów jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy między światem nauki oraz praktyki. Wśród wielu działań COST jest SENSFOR, czyli panel podczas którego osoby z ośrodków naukowych z całej Europy i Kanady, szukają najlepszych rozwiązań z zakresu gospodarki lasami górskimi w dobie obserwowanych zmian klimatycznych.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wstępem do spotkania w Krakowie były referaty naukowe, w których podkreślano znaczenie zagadnień praktycznych. Warto wspomnieć wystąpienie dotyczące wykorzystania technik teledetekcyjnych i fizjologicznych modeli wzrostu do przewidywania zmian górnej granicy lasu, wygłoszone przez jednego z największych światowych autorytetów w dziedzinie zastosowania teledetekcji w leśnictwie, prof. Nicholasa Coopsa z University of British Columbia w Kanadzie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie prof. Jerzego Szwagrzyka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który omówił wzorce i mechanizmy rządzące kształtowaniem górnej granicy lasu. Lasy Państwowe reprezentował m.in. Leon Jagoda, zastępca dyrektora RDLP w Krakowie.

Natomiast w grupach roboczych dyskutowano o zagadnieniach dotyczących m.in. wskaźników, świadczących o zmianach i zagrożeniach ekosystemów leśnych, a także o praktycznych aspektach dobrego zarządzania lasami na terenach wrażliwych na zmiany czynników klimatycznych oraz pozaklimatycznych.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy międzynarodowej zarówno przez naukowców jak i praktyków oraz przyczyniło się do promocji na arenie międzynarodowej gospodarki leśnej prowadzonej w polskich lasach zgodnie z zasadami trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich ich funkcji oraz powiększania zasobów leśnych.

 Honorowy patronat na spotkaniem objęli prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady, rektor Uniwersytetu Rolniczego oraz Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.