Konferencja inaugurująca projekt czynnej ochrony pszczoły augustowskiej

W pierwszej połowie października odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”.
21.10.2021 | Adam Sieńko, RDLP w Białymstoku

W pierwszej połowie października odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, czyli z tzw. Funduszy Norweskich.

Na początku konferencji podpisano umowę o dofinansowaniu. Podpisy pod umową złożyli: Diana Piotrowska p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa, reprezentująca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojciech Szostak, nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów.

W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

  1. "Bartnictwo w Polsce" - mgr inż. Piotr Kiersnowski, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu;
  2. "Pszczoła środkowoeuropejska linii Augustowska – dawniej i  dzisiaj" - dr hab. Zbigniew Kołtowski,  Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa w Puławach;
  3. "Ochrona owadów zapylających w ekosystemach leśnych" – dr inż. Adam Kwiatkowski RDLP w Białymstoku, Politechnika Białostocka Instytut Nauk Leśnych;
  4. Omówienie projektu: "Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom"- dr inż. Adam Sieńko

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, samorządów, pszczelarzy, służb sanitarnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Ożywiona i wielowątkowa dyskusja dowodziła ważności poruszonych zagadnień i zasadności planowanych działań w ramach projektu na terenie pięciu nadleśnictw Puszczy Augustowskiej.