Komisja Wspólna LP rozpoczęła działalność

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych odbyło się 10 maja.
28.07.2017 | Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych odbyło się 10 maja.

Członkowie komisji mają wypracować bądź poprawić zasady zamawiania, nadzoru i odbierania usług leśnych. Umożliwi to odpowiedni rozwój zakładom usług leśnych oraz wpłynie na stabilność tego sektora.

Obecni na spotkaniu reprezentanci przedsiębiorców przedstawili postulaty dotyczące współpracy na linii LP – ZUL. Przedstawiciele Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej zaproponowali, aby kosztorysowanie i rozliczanie prac leśnych odbywało się tylko na podstawie katalogów. Według PLIG warto umożliwić użycie harwestrów, w tych nadleśnictwach, gdzie jest to dopuszczalne technologicznie.

Reprezentanci Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych zwrócili się z prośbą o rozważenie zmiany ilości sortymentów drewna, zaznaczyli też, że jest potrzeba rzeczowego skatalogowania prac leśnych i zwiększenia na nie nakładów finansowych.

Portal Komisji Wspólnej Lasów Państwowych

Natomiast przedstawiciele Dyrekcji Generalnej LP zaprezentowali wyniki ankiety, dotyczącej leśnych firm usługowych. Sondaż ten został przeprowadzony we wszystkich nadleśnictwach na terenie kraju.
Jak wynika z ankiety w ubiegłym roku dla Lasów Państwowych usługi świadczyło 6333 firm, z czego 3839 było głównymi wykonawcami umów, zaś 2494 było podwykonawcami. Liczba zatrudnionych w leśnych firmach usługowych wyniosła 41 351 osób (łącznie z właścicielami).

Podczas posiedzenia dyrektor generalny Konrad Tomaszewski wręczył akty powołania 97 członkom Komisji Wspólnej, wśród których znaleźli się reprezentanci przedsiębiorców leśnych, pracowników jednostek LP różnego szczebla oraz środowiska naukowego.
Na potrzeby komisji został utworzony specjalny portal, na którym będą zamieszczane między innym informacje o pracach komisji, stanowiska czy też dokumenty i analizy.

Obecnie Zakład Informatyki LP pracuje nad centralną bazą, w której byłaby zamieszczona kompleksowa informacja o danej firmie świadczącej usługi leśne. Można będzie tam znaleźć informacje o wartości wykonywanych usług, miejscu ich realizacji, ewentualnych karach i odstąpieniu od umowy. Ciekawym rozwiązaniem będzie także  możliwość zamieszczenia uwag odnośnie wykonanych prac. 

Kolejne spotkanie komisji odbędzie się już w drugiej połowie czerwca.