Kolejny rekordowy rok w zagrodzie żubrów

W tym roku licznik zamontowany w bramie pokazowej zagrody żubrów w Mucznem (Nadleśnictwo Stuposiany) wskazał ponad 204 tys. odwiedzających. W ciągu ponad sześciu lat istnienia zagrody było tam już ponad 862 tys. turystów.
06.12.2019 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

W tym roku licznik zamontowany w bramie pokazowej zagrody żubrów w Mucznem (Nadleśnictwo Stuposiany) wskazał ponad 204 tys. odwiedzających. W ciągu ponad sześciu lat istnienia zagrody było tam już ponad 862 tys. turystów.

- To kolejny rekord, gdyż w ubiegłym roku licznik odnotował 142 tysięcy wejśćpoinformował Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany. – Dla wielu ludzi pobyt w Mucznem jest doskonałą okazją, żeby zobaczyć z bliska żubry, w ich naturalnym środowisku. Obecnie w pokazowej zagrodzie w Mucznem przebywa dziewięć żubrów – pięć dorosłych i cztery urodzone w tym roku od maja do września. Dwa z nich już mają imiona wybrane podczas konkursu - Pumori i Pumoczek.

Ponad siedem lat temu do zagrody sprowadzono pierwsze żubry z Francji, Niemiec, Szwajcarii i krajów skandynawskich. Zdecydowana większość z tamtej grupy żyje już w stadach wolnościowych. Jedynie pochodzący z Niemiec Ksarius nadal pozostaje w zagrodzie jako cenny genetycznie reproduktor. Po wielomiesięcznej aklimatyzacji w Mucznem żubry są wypuszczane na wolność i dołączają do dzikich stad. Ich miejsce zajmują osobniki urodzone w zagrodzie albo sprowadzane do Polski z innych krajów.

Od 2012 r. zagrodę opuściło 19 osobników. Siedem z nich przesiedlono do doliny górnego Sanu. W ubiegłym roku zagrodę opuściły trzy jałówki: jedna trafiła do lasów na Chryszczatej, a dwie do doliny górnego Sanu.

 

Teraz do wypuszczenia jest sześć żubrów, które już są odizolowane od ludzi i przebywają w aklimatyzacyjnej części zagrody. Być może trafią one do Rumunii, gdzie wraz z dzikimi osobnikami z Nadleśnictwa Lutowiska wzbogacą pulę genetyczną żyjących tam dzikich stad.

Według tegorocznych szacunków w Bieszczadach na wolności żyje przeszło 550 żubrów.

W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój populacji żubra w Polsce i na świecie. Ten sukces jest wynikiem realizacji wielu projektów ochrony gatunku w poszczególnych krajach, a także ścisłej współpracy międzynarodowej.

Zdecydowany wzrost liczby stad i liczebności populacji świadczy o skuteczności prowadzonych działań i konieczności ich kontynuacji. Ze względu na fakt, iż w Polsce mamy największą populację żubra, czujemy się odpowiedzialni za losy gatunku. W związku z tym od wielu lat prowadzone są wspólne działania jednostek Lasów Państwowych, parków narodowych, instytucji naukowych i organizacji pozarządowych.

W 2017 r. zainicjowano projekt „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowany w całości ze środków funduszu leśnego LP w kwocie ponad 40 mln zł. Działania podejmowane w ramach projektu rozplanowano na lata 2017-2020.

W 2019 r. podpisano umowę na kontynuację projektu. Projekt "Kompleksowej ochrony żubra w Polsce", finansowany ze środków Unii Europejskiej  (programu „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności), potrwa do 2023 roku. Beneficjentem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a partnerami Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych.

Projekt nakierowany jest na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra w Polsce. Ochroną zostaną objęte istniejące wolne populacje białowieska, knyszyńska, borecka, bieszczadzka, augustowska oraz żyjąca na poligonie drawskim.
Projekt swoim zasięgiem obejmie 90 proc. krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz pięciu kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilności gatunku planuje się zwiększenie areału występowania wolnych stad o kolejne dwa stanowiska oraz zmniejszenie presji turystycznej na miejsca jego bytowania. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Projekt realizowany będzie na terenie ośmiu województw.