Kolejne zniszczenia młodych jodeł na stroisz

Zaledwie kilka miesięcy temu leśnicy z Nadleśnictwa Radom informowali o zuchwałych kradzieżach stroiszu jodłowego. Niezależnie od pory roku i okresów świątecznych zniszczeń w jodłowych drzewostanach jest coraz więcej i są one coraz bardziej dotkliwe dla młodych drzewek. Uszkodzone jodły najprawdopodobniej nie będą miały szans na przeżycie i większość z nich obumrze.
06.05.2021 | Hubert Ogar, Nadleśnictwo Radom

Zaledwie kilka miesięcy temu leśnicy z Nadleśnictwa Radom informowali o zuchwałych kradzieżach stroiszu jodłowego. Niezależnie od pory roku i okresów świątecznych zniszczeń w jodłowych drzewostanach jest coraz więcej i są one coraz bardziej dotkliwe dla młodych drzewek. Uszkodzone jodły najprawdopodobniej nie będą miały szans na przeżycie i większość z nich obumrze.

Na początku maja po zauważeniu przez służby terenowe Nadleśnictwa Radom przygotowanych wiązek stroiszu, przeprowadzono zasadzkę na złodziei. Straż Leśna ujęła na gorącym uczynku sprawców, którzy po załadowaniu busa próbowali odjechać z lasu. Po zatrzymaniu okazało się, że cały dostawczy samochód był załadowany wiązkami skradzionego stroiszu. W aucie stwierdzono ponad 10 metrów przestrzennych obłamanych gałęzi jodłowych.

Uszkodzenia młodych jodeł pod względem przyrodniczym są mocno dotkliwe. Poważny ubytek powierzchni asymilacyjnej powoduje opóźnienie wzrostu i rozwoju drzew, podatność na szkodniki i choroby i w konsekwencji zamieranie.


W przeciągu ostatniego czasu jest to kolejna tak duża kradzież stroiszu. W ubiegłym roku na początku grudnia w leśnictwie Jedlnia Straż Leśna udaremniła wywóz ponad 120 powiązanych wiązek gałązek jodłowych stanowiących ponad 3 metry przestrzenne stroiszu.
Zostało zniszczonych kilkaset młodych drzewek jodłowych. Na większości boczne gałązki zostały w całości odcięte, a na drzewkach pozostał jedynie pęd główny. Los młodych jodeł stanął pod znakiem zapytania.


Podobna kradzież miała miejsce na początku lipca 2020 r. w leśnictwie Janiszew. Wówczas leśniczy w nocy udaremnił złodziejom wywiezienie stroiszu. Złodzieje uciekli z miejsca zdarzenia pozostawiając po kradzieży przygotowany stroisz i zniszczony drzewostan jodłowy.
W jednym metrze przestrzennym stroiszu jodłowego jest średnio ok. 700 gałązek. Podczas lipcowej i grudniowej kradzieży mogło być odciętych ponad 2800 gałązek, zniszczona została znaczna powierzchnia młodego drzewostanu jodłowego.


Aby ograniczyć kradzieże stroiszu nadleśnictwo planuje prace hodowlane w taki sposób, by w okresach świątecznych jedlina była dostępna dla osób chcących je legalnie zakupić.
 W przypadku potrzeby zakupu jedliny należy zgłosić się do nadleśnictwa, które sprzedaje gałęzie drzew iglastych (stroisz) z powierzchni, na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne i pozyskiwane jest drewno. Taki stroisz pochodzi z planowych cięć oraz pozyskany jest bez szkody dla lasu.
W okresie nie tylko przed świątecznym Straż Leśna wraz z leśniczymi i podleśniczymi prowadzi intensywne działania mające na celu zapobieganie kradzieżom stroiszu i choinek. Leśnicy z przedstawicielami innych służb patrolują obszary leśne, drogi i targowiska.

Leśnicy apelują do wszystkich użytkowników terenów leśnych, aby widząc dziwnie zachowujące się osoby w lesie, np. przy młodych drzewkach jodłowych, zgłaszali ten fakt do leśniczego, Straży Leśnej lub biura nadleśnictwa.