Kolejne wyniki audytu w Lasach Państwowych

Najnowsze wyniki zainicjowanego przez obecne kierownictwo Lasów Państwowych audytu obrazują skalę wydatkowania środków Funduszu leśnego. Miliony złotych wydano na działania medialne, promujące polityków środowiska Suwerennej Polski.
21.06.2024

Najnowsze wyniki zainicjowanego przez obecne kierownictwo Lasów Państwowych audytu obrazują skalę wydatkowania środków Funduszu leśnego. Miliony złotych wydano na działania medialne, promujące polityków środowiska Suwerennej Polski.

Dzisiaj, o godzinie 11:00 w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono najnowsze wyniki audytu. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji:

Trwający w Lasach Państwowych audyt jednoznacznie obrazuje mechanizm wydatkowania środków Funduszu leśnego, które trafiały do mediów i ośrodków medialnych wskazywanych przez poprzednie kierownictwo LP. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych i jednostki terenowe LP pełniły rolę pośredników w przepływie środków Lasów Państwowych z Funduszu leśnego do mediów związanych ze środowiskiem Zjednoczonej Prawicy. Miliony złotych wydano na publikacje i działania w przestrzeni medialnej służące promowaniu środowiska politycznego Suwerennej Polski oraz, w bezpośredni sposób, byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Józefa Kubicy i innych polityków partii Zbigniewa Ziobry. Trwający audyt wskazał regionalne dyrekcje Lasów Państwowych szczególnie zaangażowane w kampanię wyborczą polityków Suwerennej Polski. Pieniądze trafiały w największym stopniu do mediów za pośrednictwem regionalnych dyrekcji lasów Państwowych w Katowicach, Gdańsku, Krośnie, Szczecinku, Toruniu, Olsztynie oraz za pośrednictwem Ośrodka Kultury Leśne w Gołuchowie. Skala tego zjawiska była ogromna.

Wcześniejsze ustalenia z trwającego audytu TUTAJ

Audyt wykazał również skalę zwiększania przez byłe kierownictwo Lasów Państwowych budżetu Centrum Informacyjne Lasów Państwowych przeznaczonego na działania medialne, który w roku 2023 wzrósł o blisko 1000% w stosunku do roku 2020, osiągając poziom ponad 14,6 mln złotych. Tylko do podmiotów gospodarczych związanych z tygodnikiem „Do Rzeczy” w latach 2020-2023 trafiło ponad 2 400 000 zł.
W sumie w ciągu czterech lat, do mediów o głównie prawicowo-katolickim charakterze, telewizji publicznej oraz mediów spółki „Polska Press” trafiło z budżetu Lasów Państwowych ponad 26 milionów złotych. Doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa, są obecnie składane do prokuratury i obejmą 11 osób spośród byłych dyrektorów Lasów Państwowych i środowiska decyzyjnego firmy.

Lasy Państwowe stoją na stanowisku, że ujawnienie i rozliczenie winnych wykrytych nieprawidłowości to jedyna droga do odbudowy zaufania społecznego do instytucji Państwa i zbudowania odporności organizacji na nadużycia władzy i wpływów zewnętrznych w przyszłości. Dobre imię leśników i organizacji musi być oczyszczone, a bez tego rozliczenia faktycznie winni pozostaną bezkarni – podsumowuje Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

Artykuł 58 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach określa możliwości wydatkowania środków z Funduszu leśnego, którymi są cele wskazane w ww. ustawie. Środki te mają służyć wyrównywaniu niedoborów finansowych w nadleśnictwach, niedoborów powstających
przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Ze środków Funduszu leśnego mogą być finansowane dedykowane badania naukowe, tworzenie infrastruktury służącej prowadzeniu gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu i prognozowanie rozwoju zasobów drzewnych
w Polsce). Wydatkowanie środków finansowych LP, które jest przedmiotem analizy audytorów znacznie wykracza poza ramy prawne określone ustawą.

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg