Kolejne głuszce są już na wolności

W Nadleśnictwie Głęboki Bród w Puszczy Augustowskiej leśnicy wypuścili z woliery adaptacyjnej razem 18 kur i kogutów głuszców.
01.06.2018 | Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy RDLP w Białymstoku

W Nadleśnictwie Głęboki Bród w Puszczy Augustowskiej leśnicy wypuścili z woliery adaptacyjnej razem 18 kur i kogutów głuszców.

Tuż przed wypuszczenie głuszców leśnicy założyli na grzbiety ptaków nadajniki telemetryczne. Dzięki nadajnikom i systemowi odbioru sygnału zainstalowanego w nadleśnictwie będzie można dowiedzieć się więcej o behawiorze kuraków leśnych w Puszczy Augustowskiej. Zostaną poznane ich zachowania w środowisku, np. gdzie głuszce najchętniej przebywają, jakie wybierają siedliska bądź jakimi poruszają się trasami.

Odbiorniki zostały umieszczone na grzbietach, wykorzystano do tego nici chirurgiczne. Te po pewnym czasie, gdy baterie w nadajnikach wyczerpią się, nici rozpuszczą się, a nadajnik samoczynnie odczepi się od ptaka. 

Głuszec jest gatunkiem borealnym, obejmującym swym zasięgiem północne obszary Eurazji oraz obszary górskie środkowej i zachodniej Europy. Jest on największym ptakiem grzebiącym Europy.

Od dawna liczebność populacji głuszca wykazuje tendencje spadkowe. Jeszcze 100 lat temu w Polsce żyło około 2000-2500 ptaków. Obecnie łączna liczebność krajowej populacji wynosi zaledwie 350-500 osobników.

W Puszczy Augustowskiej w 1997 r. było ok. 60 głuszców, natomiast wiosną 2013 r. doliczono się jedynie 30-35 osobników.

Do największych czynników wpływających na wymieranie głuszca w kraju należą: drapieżnictwo, zmiany siedliskowe, antropopresja, zbyt mała liczebność izolowanych populacji (w Polsce występuje w czterech izolowanych populacjach: w Karpatach Zachodnich, Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich, w Puszczy Augustowskiej oraz Borach Dolnośląskich) oraz polowania na tokach przed 1995 r.

W Polsce od 1995 r. jest on objęty ochroną gatunkową ścisłą, a jego tokowiska podlegają dodatkowo ochronie strefowej. Gatunek ten został  wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” jako gatunek skrajnie zagrożony.

Od kilku lat leśnicy angażują się w projekty poświęcone czynnej ochronie głuszca. Ten realizowany w nadleśnictwach Głęboki Bród i Ruszów trwa od 2012 r. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt zawiera działania obejmujące odbudowę populacji i ochronę puli genowej, czyli dosiedlenia ptaków z hodowli oraz dzikich populacji, prowadzenie hodowli zachowawczej, poprawę i dostosowanie siedlisk, monitoring liczebności ssaków drapieżnych, a także zabezpieczenie wolier przed zwierzętami drapieżnymi.

Hodowla zachowawcza głuszca w Nadleśnictwach Głęboki Bród i Ruszów opiera się na zasadach hodowli born to be free (urodzony by być wolnym). Jest to metoda rozwijana przez dr. Andrzeja Krzywińskiego. Polega na półnaturalnym odchowie młodych osobników. Pisklęta dzięki swobodnemu poruszaniu się poza wolierą, w której przebywa matka, przystosowują się do samodzielnego zdobywania pokarmu, unikania drapieżnictwa oraz wykształcają niezbędne zachowania socjalne.