W skierniewickich lasach posadzono kolejne cisy

Po raz kolejny w lasach Nadleśnictwa Skierniewice (RDLP w Łodzi) leśnicy posadzili cisy. Sadzenie odbyło się w ramach programu przywracania tego gatunku w lasach.
11.05.2021 | Kamil Czech, Nadleśnictwo Skierniewice

Po raz kolejny w lasach Nadleśnictwa Skierniewice (RDLP w Łodzi) leśnicy posadzili cisy. Sadzenie odbyło się w ramach programu przywracania tego gatunku w lasach.

Nadleśnictwo Skierniewice w ramach Regionalnego Programu Restytucji Cisa do tej pory założyło trzy uprawy tego szlachetnego gatunku. Wspomniany program będzie trwał do 2030 r. (rozpoczął się w 2016 r.).

Cis wciąż jest chroniony, ale już nie zagrożony wyginięciem

Po raz pierwszy uprawa cisów w tamtejszym nadleśnictwie została założono w 2016 r. Wówczas posadzono 550 sadzonek. W 2019 r. 400 sadzonkami cisa obsadzono teren na szkółce leśnej, natomiast tegorocznej wiosny leśnicy założyli kolejną uprawę, na której już rośnie kolejne 500 cisów. Leśnicy chcą, by do 2030 r. na terenie RDLP w Łodzi zostało wysadzonych 60 tys. cisów pospolitego.

Dobór miejsca sadzenia nie był przypadkowy. Wszystkie uprawy znajdują się na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Zwierzyniec Królewski, założonego w 1994 r.

Ze względu na bardzo dobre właściwości drewna cisowego, które jest twarde, sprężyste, trudno łupliwe i trudno zapalne, cis był intensywnie wycinany do produkcji kusz, łuków, naczyń oraz na cele budowlane. Już król Władysław Jagiełło dostrzegł problem jego nadmiernej eksploatacji, dlatego na mocy statutu warckiego został objęty ochroną. Obecnie cis pospolity podlega częściowej ochronie gatunkowej, umieszczono go jako gatunek zagrożony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin z 2001 r.


Pierwotnie las zwierzyniecki wchodził w skład dóbr Kasztelanii Łowickiej, która od 1136 r. należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. W XVII i XVIII wieku, gdy Skierniewice były rezydencją arcybiskupią na terenach lasów na stworzono zwierzyniec, który był miejscem rozrywki oraz dostarczał dziczyzny.

Powierzchnia leśna zwierzyńca dzieliła się na dwie części: obręb gospodarczy i obręb łowiecki. W obrębie łowieckim wydzielono bażantarnię i ogrodzono teren przeznaczony do hodowli dzików. O tym, że już wówczas doceniano walory przyrodnicze i łowieckie tego obszaru świadczy fakt, iż trasę budowanej ok. 1840 r. kolei warszawsko-wiedeńskiej tak zaprojektowano, aby szerokim łukiem omijała kompleks zwierzyniecki.

Ważnymi i bardzo cennymi elementami przyrodniczymi uroczyska Zwierzyniec są stare, pomnikowe egzemplarze drzew, z których część posiada status pomników przyrody. Drzewa te są starymi nasiennikami pozostawianymi na powierzchniach zrębowych podczas wykonywania zrębów zupełnych na przestrzeni wieków, dlatego dotrwały do obecnych czasów. Drzewa te, rosnące na terenie uroczyska, były kilkakrotnie inwentaryzowane.

Akcja odnowienia gniazd sadzonkami cisa była podsumowaniem wiosennych prac odnowieniowo-zalesieniowych w Nadleśnictwie Skierniewice.

Nadleśniczy Hubert Kania rzeczowo wyjaśniał zgromadzonym dziennikarzom oraz odpowiadał na pytania w zakresie wycinki drzew, przemiany pokoleń drzewostanów, stosowania cięć złożonych, składów gatunkowych zakładanych upraw czy respektowaniu innych niż gospodarcze funkcji lasów. Wszystko to, o czym opowiadał nadleśniczy dziennikarze mieli również okazję zobaczyć podczas wspólnego spaceru po Puszczy Bolimowskiej.