Kamienne znaki wskażą drogę

Nowy system oznakowania turystycznego został rozmieszczony w Puszczy Bukowej na terenie Nadleśnictwa Gryfino. System kamiennych drogowskazów nawiązuje do przedwojennych metod identyfikacji ciekawych miejsc w puszczy.
28.07.2017 | Lidia Kmiecińska, Nadleśnictwo Gryfino

Nowy system oznakowania turystycznego został rozmieszczony w Puszczy Bukowej na terenie Nadleśnictwa Gryfino. System kamiennych drogowskazów nawiązuje do przedwojennych metod identyfikacji ciekawych miejsc w puszczy.

W skład systemu wchodzą 52 kamienne drogowskazy oraz mapy turystyczne rozmieszczone przy głównych arteriach komunikacyjnych, przy miejscach postoju pojazdów i miejscach odpoczynku w Puszczy Bukowej. Na głazach zostały umieszczone inskrypcje zawierające informacje turystyczne, m.in. nazwy zwyczajowe miejsc, dróg, nazwy miejscowości, kierunki oraz orientacyjną odległość wyrażoną w kilometrach. Autorami treści inskrypcji są członkowie szczecińskiego Stowarzyszenia „Klub Kniejołaza".

Więcej o projekcie i jego efektach

System kamiennych drogowskazów jest nawiązaniem do przedwojennych metod identyfikacji ciekawych miejsc w puszczy. Jest również doskonałym przykładem możliwości wkomponowania oznakowania turystycznego w leśny krajobraz i dowodem, że ponadczasowe drogowskazy stanowią doskonałą alternatywę dla multimedialnych aplikacji. 

Pierwsze dziesięć głazów, wykonanych na zlecenie Nadleśnictwa Gryfino trafiło do Puszczy już w 2013 r. Pozostałe 40 kamieni dotarło na miejsca docelowe jesienią ubiegłego roku. Ostatnie trzy w lutym tego roku. Wśród trzech ostatnich głazów znalazł się również specjalny pamiątkowy kamień, który 16 lutego obecności osób zaangażowanych w realizację tej części projektu został posadowiony w okolicach szczytu wzniesienia Bukowiec.

Mapy turystyczne, udostępnione dzięki uprzejmości autorów - Edwarda Zadorskiego i Edwarda Micha, zawierają wyczerpujące informacje przydatne w odkrywaniu piękna krajobrazu, przyrody i historii obszaru Puszczy Bukowej. Zaznaczono na nich szlaki turystyczne, ciekawe miejsca historyczno-kulturowe, odwołania do nazw zwyczajowych i historycznych związanych z lokacjami na terenie puszczy. Uzupełnieniem infrastruktury turystycznej jest nowe wyposażenie miejsc postoju pojazdów oraz miejsc odpoczynku.

Realizacja powyższych działań odbyła się dzięki współpracy partnerów projektu oraz miłośników Puszczy Bukowej. Zrealizowano je w ramach projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I"współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym i wnioskodawcą było Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r. i została zakończona 31 grudnia 2015 r.