Jest porozumienie w sprawie dojazdu do Kosego Mostu

Mimo remontu Drogi Narewkowskiej będzie można dojechać do Kosego Mostu. Dwa dni temu przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego RDLP w Białymstoku podpisali porozumienie w sprawie wyznaczenia zastępczej trasy.
12.04.2018 | Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy RDLP w Białymstoku

Mimo remontu Drogi Narewkowskiej będzie można dojechać do Kosego Mostu. Dwa dni temu przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego RDLP w Białymstoku podpisali porozumienie w sprawie wyznaczenia zastępczej trasy.

Droga Narewkowska jest jednym z głównych szlaków w Puszczy Białowieskiej. To nie tylko najkrótszy dojazd z Białowieży, do północnej części Puszczy, ale także droga nadleśnictw Białowieża i Browsk.

Lasy Państwowe udostępniły lokalnym mieszkańcom i turystom Drogę Narewkowską. Jednak intensywne wykorzystanie drogi spowodowało, że jej stan techniczny znacząco pogorszył się, dlatego LP  dbając o bezpieczeństwo użytkowników, rozpoczęły jej remont i przebudowę.

Droga Narewkowska została przekazana wykonawcy jako plac budowy, tym samym wyłączono ją z użytkowania. Prace budowlane mają zakończyć się w połowie grudnia  tego roku.

Zamknięcie Drogi Narewkowskiej oznacza, że nie można dojechać samochodem do parkingu w pobliżu znanego uroczyska i punktu widokowego Kosego Mostu na rzece Narewce.

Z tego powodu dyrekcja RDLP w Białymstoku i Białowieskiego Parku Narodowego podjęły się wyznaczenia trasy zastępczej, przebiegającej przez Nadleśnictwo Browsk i Białowieski Park Narodowy.

Zastępcza trasa prowadzi z Gruszek, oznakowanym pieszo-rowerowym Złotym szlakiem św. Eustachego do BPN, następnie skręca na południe na oznakowany pieszo-rowerowy szlak Tropem Żubra i dalej do leśnej drogi z kierunkowskazem „Do Kosego Mostu”. 10 kwietnia w sprawie udostępnia zastępczej drogi podpisano list intencyjny.

Obecnie jest to jedyny dojazd do parkingu samochodowego, nie czyniący szkody dla środowiska, rozwijający turystykę i nadal chroniący przyrodę Puszczy Białowieskiej.

mapa objazdu.jpg

 

W trakcie wyznaczania w Białowieskim Parku Narodowym trasy zastępczej do Kosego Mostu, stwierdzono niedostosowanie nawierzchni drogi do obciążenia jej ruchem samochodowym.

Nawierzchnia drogi gruntowej wymagałaby później kosztownej i długotrwałej naprawy nieplanowanej w wydatkach BPN. Z tego powodu zdecydowano o dopuszczeniu do poruszania się po drodze zastępczej wyłącznie rowerzystów i pieszych.

Wszyscy turyści korzystający z zastępczej trasy rowerowo-pieszej mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu zlokalizowanego w Gruszkach.

Od 2019 r. przebudowana Droga Narewkowska będzie dostępna dla ruchu turystycznego poprawiając warunki pobytu w lesie oraz podnosząc atrakcyjność obszarów leśnych Puszczy Białowieskiej.