Jeleń skłusowany w Lasach Kozłowieckich

Straż Leśna z lubelskiego Nadleśnictwa Lubartów ujawniła śmiertelną pułapkę, w którą zaplątał się byk jelenia. Był to już drugi przypadek kłusownictwa na terenie tej jednostki od początku roku.
21.01.2022 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

Straż Leśna z lubelskiego Nadleśnictwa Lubartów ujawniła śmiertelną pułapkę, w którą zaplątał się byk jelenia. Był to już drugi przypadek kłusownictwa na terenie tej jednostki od początku roku.

Podczas patrolowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Kozłówka” lubartowscy leśnicy natrafili na zwierzę uwięzione we wnyku wykonanym ze stalowej linki. To najprostszy i najczęściej stosowany przez kłusowników przyrząd, który nie sprawia trudności w montażu, ale powoduje okrutne cierpienie zwierząt.

– W oparciu o rozporządzanie ministra środowiska z 25 czerwca 2005 roku w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej, w tym przypadku całkowity ekwiwalent za skłusowanego byka wyniesie przeszło 9 tysięcy złotych - informuje komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Lubartów Kamil Mika, nadmieniając, że każdego roku lubartowskim strażnikom udaje się ujawnić na swoim terenie kilka przypadków kłusownictwa. - Taką kwotę będzie musiał uiścić sprawca przestępstwa jeśli zostanie ustalony i doprowadzony przed sąd. Poza znaczącą grzywną finansową sprawcy nielegalnego pozyskania zwierzyny może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 5, zgodnie z art. 53 ustawy prawo łowieckie. Z uwagi na posiadane informacje sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia policji.

W lasach Nadleśnictwa Lubartów ofiarą kłusowników padają zwierzęta takich gatunków jak m.in. łoś, wilk czy jeleń. Jak widać ten niechlubny proceder ma nadal swoich amatorów i co gorsza, w poprzednich latach wśród nich zdarzały się również młode osoby, które najprawdopodobniej otrzymują wiedzę w zakresie nielegalnego pozyskiwania zwierzyny od członków swoich rodzin bądź znajomych mających w tym zakresie doświadczenia z poprzednich lat.

Inspektor Straży Leśnej RDLP W Lublinie Marek Dziaduszyński zwraca uwagę, że nieocenioną pomoc w skutecznym zwalczaniu tego rodzaju szkodnictwa leśnego stanowi doświadczenie strażników zdobywane na przestrzeni lat podczas licznych patroli w terenie oraz różnego rodzaju akcji ukierunkowanych na ujawnianie kłusownictwa.

Na podstawie rejestrowanych przypadków nie możemy mówić o zaniku tego haniebnego procederu. Wręcz przeciwnie – ten rodzaj szkodnictwa leśnego jest jednym z najtrudniejszych do ujawnienia. Kłusownictwem trudnią się osoby znające bardzo dobrze topografię terenu, posiadające dodatkowo wiedzę na temat biologii zwierząt, co pomaga im w sprawnej realizacji nielegalnej działalności. Często zdarza się, że kłusownicy posiadają nielegalnie broń palną, dlatego próba zatrzymania takiej osoby może być bardzo niebezpieczna. Nasza formacja musi podejmować zdecydowane kroki służące eliminacji tego zjawiska poprzez jak najszybsze docieranie do miejsc i ujawnianie sprawców.