Gra odkrywców z okazji Dnia Lasów

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów przygotował grę dla prawdziwych odkrywców. 21 marca grali w nią gimnazjaliści z Gołuchowa i Kalisza. Ich zadaniem było podążanie za ukrytymi w Muzeum Leśnictwa wskazówkami i rozwiązanie krzyżówek.
28.06.2016 | Alicja Antonowicz, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów przygotował grę dla prawdziwych odkrywców. 21 marca grali w nią gimnazjaliści z Gołuchowa i Kalisza. Ich zadaniem było podążanie za ukrytymi w Muzeum Leśnictwa wskazówkami i rozwiązanie krzyżówek.

Gracze odpowiadali na pytania albo znajdowali gotowe do wpisania odpowiedzi. Część z nich została wcześniej zaszyfrowana. Hasło z każdej, prawidłowo rozwiązanej krzyżówki było jednocześnie przepustką do otrzymania elementu układanki. Całość stanowiła nagrodę, którą uczniowie zabrali ze sobą i która pozwoli im na wyhodowanie leśnego drzewa.

Gra odkrywców zatytułowana „Co z tego wyrośnie?" przebiegała w pięciu muzealnych obiektach: „Oficynie", „Powozowni", „Owczarni", „Dybulu" i Chałupie – leśniczówce. Dlatego konieczne było posiadanie mapy, która umożliwiła sprawne dotarcie do rozmieszczonych na terenie parku-arboretum budynków. Uczniowie w aktywny sposób zdobywali wiedzę przyrodniczą, bądź utrwalali dotychczasowe wiadomości o lesie. Na swojej drodze spotkali bartnika Zenona, małego niedźwiadka, szerszenia, łosia i wiele innych niespodzianek, które niosły „dydaktyczny ładunek".

Muzeum Leśnictwa jest jedyną w Polsce placówką muzealną podejmującą tematykę leśnictwa w ujęciu przyrodniczym, gospodarczym, historycznym i kulturowym. Ekspozycje stałe mieszczą się w dziewiętnastowiecznych budynkach. Ich tematykę poszerzają i uzupełniają systematycznie organizowane czasowe prezentacje, m.in. zbiorów kolekcjonerskich i twórczości artystycznej. W muzeum zobaczymy m.in. obrazy Michała Wywiórskiego i Juliana Fałata, grafiki Leona Wyczółkowskiego, rzeźby Bronisława Chromego, odtworzone mundury leśników z okresów: Królestwa Polskiego i międzywojennego, zabytkowe księgi drzewne Carla von Hinterlanga, czaszkę tura, dioramy lasu w aspektach wiosennym i zimowym, kolekcję makiet obrazujących dawny przemysł leśnych i wiele innych muzealiów.

Funkcję wystawienniczą w Ośrodku Kultury Leśnej pełni również zrekonstruowana Chałupa – leśniczówka z odtworzoną wewnątrz kancelarią leśniczego z lat 50. ubiegłego wieku oraz ekspozycją poświęconą pszczelarstwu. Poza wystawami w budynkach ośrodek udostępnia do zwiedzania ekspozycje terenowe.