Geopark ze znakiem jakości

Położony na pograniczu polsko-niemieckim geopark „Łuk Mużakowa” został wyróżniony znakiem UNESCO. Ten wyjątkowy obiekt znajduje się na terenie dwóch nadleśnictw Lipinki i Lubsko.
02.12.2015 | Marek Maciantowicz, RDLP Zielona Góra, Jacek Koźma, Stowarzyszenie Łuk Mużakowa

Położony na pograniczu polsko-niemieckim geopark „Łuk Mużakowa” został wyróżniony znakiem UNESCO. Ten wyjątkowy obiekt znajduje się na terenie dwóch nadleśnictw Lipinki i Lubsko.

Podczas 38. Sesji Ogólnej UNESCO zatwierdzono utworzenie oznaczenia dla geoparków należących do europejskiej i światowej sieci takich obiektów. Oznacza to, że geoparki mogą posługiwać się specjalnym logo z symbolem UNESCO. Do tej pory jedynie rezerwaty biosfery oraz obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa (World Heritage List) mogły używać tego symbolu.
Tym samym geoparki ugruntowały swoją pozycję, jako obszary ochrony dziedzictwa geologicznego i geoedukacji. Podczas sesji ustanowiono także Międzynarodowy Program Nauk o Ziemi i Geoparków.

„Łuk Mużakowa” jest jedynym w Polsce geoparkiem, który należy do Sieci Geoparków Europejskich oraz Sieci Geoparków Światowych. Obejmuje on unikatową w skali europejskiej morenę lodowcową w kształcie podkowy, rozciągającą się na terenie Polski, w powiecie żarskim (woj. lubuskie) oraz na terenie Niemiec w Brandenburgii i Saksonii. Charakterystycznym elementem tamtejszego krajobrazu jest wyjątkowe w skali kraju pojezierze antropogeniczne, będące pozostałością po eksploatacji m.in. węgla brunatnego.

W geoparku wytyczono kilka ścieżek geoturystycznych, z których najbardziej atrakcyjna jest ta na terenie Nadleśnictwa Lipinki. Krajobraz, zdegradowany kiedyś przez człowieka na skutek działalności górniczej, odradza się i prezentuje swe urzekające piękno. Nie cały teren udało się zalesić, ale w miejscach z surowym krajobrazem są realizowane ciekawe propozycje dla turystów: punkty obserwacyjne, wieże widokowe i trasy geoturystyczne. Trasa „Dawna kopalnia Babina", znajdująca się pomiędzy Łęknicą i Nowymi Czaplami, rocznie przyciąga ponad 22 tys. turystów.